2.1. Periyodik Yönetim Süreçleri

Birimde tanımlı, periyodik olarak gerçekleştirilen ve sürekli iyileştirme bakış açısıyla yürütülen Kalite Yönetim süreçleri (sistemi, yaklaşımı, mekanizması vb.);

– Mezunlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve nitelikleri, her seviyede saptadıktan sonra eğitim programlarını tekrar oluşturmak,

– Sürekli olarak geri besleme alınarak bölümün belirlenen amaçları ve saptanan niteliklerini sürekli daha iyi yerine getirip getirmediğini gözlemlemek,

– Bütün süreçlerde gerekli iyileştirmelerin yapılması.