4.1.2. Bütünleşik Politikalar

Birimdeki araştırma geliştirme süreçleri ile eğitim öğretim süreçlerinin bütünleştirildiği alanlar ve bu alanlarda izlenen politikalar;

  • Hemşirelik bölümü, ülke ve bölge öncelikleri ile sağlık alanındaki politikaların tespitinde, Türkiye Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlar ile uyumlu olarak araştırma faaliyetlerinde bulunur,
  • Çocuk Gelişimi bölümünde ise  henüz bununla ilgili bir çalışma planlanmamıştır.