İdari Personel

Yüksekokul Sekreteri

Makam Sekreteri – Akademik Birimler Personel İşleri Birim Görevlisi

Akademik Birimler Bölüm Sekreteri

Akademik Birimler Taşınır ve Mali İşler Birim Görevlisi 

Akademik Birimler Öğrenci İşleri Birim Görevlisi