6. Ar Ge

AR-GE faaliyeti kapsamında kullanılan bir laboratuvarımız bulunmamaktadır.