Bölüm Hakkında

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Fatih Mehmet CİĞERCİ
Erasmus Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Fatih Mehmet CİĞERCİ
Farabi Koordinatörü: Araş. Gör. Tuba MUMCU
Mevlana Koordinatörü: Araş. Gör. Tuba MUMCU

Bölümün Amacı: 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engelli, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların fiziksel, zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal, kişilik gelişimlerini ve özbakım becerilerini takip eden ve değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimci yetiştirmektir.

Eğitim Dili: Türkçe (İsteğe bağlı olarak hazırlık sınıfında 1 yıl İngilizce eğitimi verilmektedir)

Bölümün Tanımı: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü lisans programı çocuk gelişimi uzmanlık alanında eğitim verir. Program 2014 yılında 40 öğrenciyle eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerine başlamıştır. Programdan mezun olan öğrenciler, bebeklik ve okul öncesi çocuklar ile okul ve ergenlik dönemindeki gençlerin tüm gelişim alanlarında, gelişim düzeylerini belirleme, gelişim düzeylerine uygun eğitim programları hazırlama, eğitici ve geliştirici eğitsel ortam düzenlemesi yapma, çocuğun farklı alanlardaki gelişimlerini takip etme ve yeni düzenlemeler yapma, ailelere, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık verme ve işbirliği yapma, toplumu belirtilen konularda bilinçlendirme ve çocuk-aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon kurarak çalışma formasyonu ile donatılmış olarak mezun olacaklardır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen puan türlerinden yeterli puan alma koşuluyla programa kayıt yaptırabileceklerdir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce alıkları önlisans ve lisans derslerinden başarılı olduklarından Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabileceklerdir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Sınav Uygulama Esaslarınca belirlenir ve öğrenciler vize, final ve gerekirse bütünleme sınavlarına tabi tutulacaklardır.

Mezuniyet Şartları: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtildiği gibi, öğrenciler uygulamalar dahil bütün derslerden başarılı olmalıdırlar ve öğrenciler en az 240 AKTS kredisi sağlamalıdırlar.

İstihdam Olanakları: Çocuk Gelişimi uzmanları halihazırda sağlık, sosyal hizmetler ve eğitim alanlarında ve diğer sektörlerde aşağıda tanımlanan görevleri yapmaktadırlar:
1. Üniversitelerde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim kadrolarında akademik personel,
2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığında, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatında idareci, danışman, uzman ve Çocuk Gelişimcisi,
3. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde idareci, uzman, danışman ve Çocuk Gelişimcisi,
4. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde, Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığında, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Halk Eğitim Merkezlerinde, Talim Terbiye Genel Kurulunda program hazırlayıcı ve denetleyici,
5. Sağlık Bakanlığı Anne Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde Çocuk Gelişimcisi,
6. Hastanelerde çocukların yattığı servislerde ve hastane okullarında program koordinatörü ve Çocuk Gelişimcisi,
7. Resmi ve özel anaokullarında kurucu, idareci, uzman ve Çocuk Gelişimcisi,
8. Resmi ve özel, özel eğitim, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde kurucu, idareci, uzman ve Çocuk Gelişimcisi,
9. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı birimler ve gönüllü kuruluşlar bünyesindeki sosyal dezavantajlı çocuklar ve ailelerine yönelik çalışmalarda Çocuk Gelişimcisi ve danışman,
10. Adalet Bakanlığına bağlı çocuk mahkemelerinde bilirkişi ve danışman, ıslah evlerinde Çocuk Gelişimcisi,
11. UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışman,
12. Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde yapımcı, danışman ve uzman,
13. Çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde yapımcı, yazar, danışman ve denetimci,
14. Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında yazar, uzman, danışman, redaktör, editör,
15. Eğitsel oyuncak üretiminde tasarımcı, danışman ve denetimci,
16. Pedagojik formasyon eğitimi alarak Kız Meslek Liselerinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni ve Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Okul Öncesi öğretmeni olarak görev yapmaktadırlar.

Üst Derece Programlara Geçiş: Programı tamamlayan ve yeterli ALES ve Yabancı Dil Bilgisine sahip mezunlar çeşitli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvurabilirler.