Yönetmelik ve Yönergeler

Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

Sınav Uygulama Esasları Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

Engelli öğrenciler Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına ulaşmak için tıklayınız.

Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

Başarı Değerlendirme Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ’ni görüntülemek için buraya tıklayınız.