Yönetmelik ve Yönergeler

Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

Sınav Uygulama Esasları Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

Engelli öğrenciler Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına ulaşmak için tıklayınız.

Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

Başarı Değerlendirme Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

SHMYO Staj ve Uygulama Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.