Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Staj Evrakları

Yaz Stajı Yapacak Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğrencileri Dikkatine !!

Staj için dikkat edilmesi gereken noktalar ve yapılması gereken işlemler sırasıyla staj rehberinde belirtilmiştir. Staj defterleri özenli bir şekilde öğrenci tarafından dosyalanarak (Her bir günlük çalışma raporu ayrı olacak şekilde) teslim edilmelidir.

Staj Yönergesi

Staj Rehberi

Staj Kabul ve Sözleşme Formu

Staj Defter Örneği 

NOT: Devam Durumunu Gösterir Çizelge ve İşyeri Değerlendirme Formu kurum tarafından onaylandıktan sonra kapalı zarf içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.