5.5. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği,Kamuoyunu Bilgilendirme;

5.5.1. Etkinlik Paylaşımı

Birim, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşma yöntemi;

Meslek Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararlar, Stratejik Planlar, Faaliyet Raporları ve Kurum İç Değerlendirme Raporları web sayfasında ilan edilerek kamuoyu ile paylaşılmıştır.

5.5.2. Güvence

Birimin, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini güvence altına alma yöntemi;

Bilgiler Yüksekokul müdürlüğünün değerlendirmelerinden sonra web yöneticisi olan Yüksekokul Müdür Yardımcısı tarafından güncellenmektedir. Bölümleri ilgilendiren bilgiler tüm bölüm başkanlıklarının görüşüne sunulduktan sonra web sayfasında yayınlanmaktadır.

5.5.3. Liderlik Ölçümleri

Birim yöneticileri için liderlik özellikleri ölçme, izleme ve yetkinlik geliştirme uygulamaları;

İdari sistem ve yöneticilerin liderlik özellikleri ve verimliliklerinin uygulanacak olan anketlerle belirlenmesi planlanmaktadır.

5.5.4. Şeffaflık Politikaları

Birimin hesap verebilirlik ve şeffaflık konusunda izlediği politika ve uygulamalar;

Üniversitemiz yönetimi; her türlü çalışma ve faaliyet alanında, mevzuatlarında belirtilen denetimlere tabi olmakla beraber, yine mevzuat gereği periyodik olarak kamuoyuna açıkladığı plan, program ve uygulama sonuçlarıyla şeffaf bir yapıya sahiptir.

5.5.5. Kamuoyu Paylaşımı

Birim, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşma yöntemi;

Yüksekokulumuz web sayfasının ana menüsünde yönetim süreçlerimiz ile ilgili alanlar yer almaktadır (http://w3.bilecik.edu.tr/saglikhizmetleri/).