5.4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi

5.4.1. Tedarik Kriterleri

Birim dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik kriterleri;

Birim dışından idari hizmet alınmamaktadır. Destek hizmetleri Rektörlüğümüzün ilgili birimlerinin iş akış süreçleri doğrultusunda karşılanmaktadır (http://w3.bilecik.edu.tr/idarimali/). Kurum dışından alınacak hizmetlerde Rektörlüğümüzün belirlediği kriterler çerçevesinde yapılmaktadır.

5.4.2. Tedarik Güvencesi

Birim dışından alınan hizmetlerin uygunluk, kalite sağlama ve sürekliliğini güvence altına alma yöntemi;

Kurum dışından alınan destek hizmetleri uygunluk ve kalitesi ilgili mevzuat ve Rektörlüğümüzün belirlediği kriterler çerçevesinde yapılmaktadır.