5.3. Bilgi Yönetimi Sistemi

5.3.1. Bilgi Yönetimi

Birimin her türlü faaliyeti ve süreçlerine ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere kullandığı bilgi yönetim sistemi işletilme yöntemi;

Öğrenci Bilgi Sistemi, Akademik Bilgi Sistemi, bilecik.edu.tr uzantılı e-posta ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanılmaktadır.

5.3.2. Performans Göstergeleri

Birimin izlemesi gereken anahtar performans gösterge değerleri toplama ve paylaşma yöntemi;

Birimin izlemesi gereken anahtar performans gösterge değerleri toplama ve paylaşma yöntemi bulunmamaktadır.

5.3.2.1. Desteklemeler

Bilgi Yönetim Sistemi’nin Birimi destekleme yöntemi;

Öğrenci Bilgi Sistemi, Akademik Bilgi Sistemi, bilecik.edu.tr uzantılı e-posta ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanılmaktadır.

5.3.3. Süreç Destekleri

Birimde kullanılan bilgi sistemi, başta kalite yönetim süreçleri olmak üzere diğer tüm süreçleri destekleme yöntemi;

Birimde kullanılan bilgi sistemi, başta kalite yönetim süreçleri olmak üzere diğer tüm süreçleri destekleme yöntemi bulunmamaktadır.

5.3.4. Veri Toplama

Birimsel iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgilerin planlama ve ilan sıklığı;

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından önerilen kurum iç değerlendirme kapsamında üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından yapılmaktadır  (http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/).

5.3.5. Güvenlik ve Gizlilik

Toplanan verilerin güvenliği ve gizliliği ve güvenilirliği sağlama ve güvence altına alma yöntemi;

Meslek Yüksekokulumuz öğretim elemanlarına ait özlük dosyaları güvenli bir şekilde özlük işlerinden sorumlu memur tarafından saklanmaktadır. Bu dosyalar gizlilik açısından üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır. Öğrencilere ilk kayıt aşamasında özlük dosyası hazırlanmakta olup, bu dosyalar birimimiz Öğrenci İşlerinde muhafaza edilmektedir. Kurum içinde açılmış olan disiplin soruşturmalarına ait evraklar kurum disiplin amiri tarafından muhafaza edilmektedir.

5.3.6. Birim Hafızası

Birim hafızasını korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak için geliştirdiği uygulamalar;

Birim hafızasını korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak için mevzuat çerçevesinde saklanması gereken evraklar kurum arşivinde depolanmaktadır.