5.2. Kaynakların Yönetimi

5.2.1. Etkililik

İnsan kaynakları yönetimi ve etkinlik düzeyi;

Birimimizde insan kaynakları yönetimi ve etkinlik düzeyine yönelik çalışma bulunmamaktadır.

5.2.2. Etkinlik

Birim, işe alınan/atanan personelinin (alındığı alanla ilgili olarak) gerekli yetkinliğe sahip olmasını güvence altına alma yöntemi;

Birimimiz program yeterlilikleri doğrultusunda ihtiyaç duyduğu öğretim elemanına ait kriterleri Rektörlük tarafından istenen süreçlerde Rektörlüğe bildirmektedir.

5.2.3. Liyakat

İdari ve destek kısımlarında görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlayan tanımlı süreçler;

Birimimiz idari personeline iş tanımları yapılmış olup, görev ve sorumlulukları bildirilmiştir. İdari işler personelin yeteneği ve eğitimi doğrultusunda liyakate dayalı olarak dağıtılmıştır.

5.2.4. Finansal Yönetim

Mali kaynakların yönetimi ve etkinlik düzeyi;

Meslek Yüksekokulumuz bütçesine yıllık olarak ayrılan payların harcamaları ilgili bölümlerin istekleri doğrultusunda planlanır. Herhangi bir doğrudan temin yolu ile ürün satın alma aşamasında ürün ile ilgili teknik bilgiler ilgili bölüm başkanlığından istenir. Yıl içerisinde yapılan tüm doğrudan temin alımları için en az üçer adet fiyat teklifi toplanmaktadır. Bu fiyat teklifleri en az iki (2) ikisi tarafından toplanır ve bahsi geçen alım içinde üç (3) kişiden oluşan bir muayene komisyonu kurulur. Fiyat tekliflerinin toplanmasında ve muayene komisyonunda harcama yetkilisi ve gerçekleştirme yetkilisinin bulunmaması esastır. Yapılan tüm alımlar yasa ve yönetmeliklerin çerçevesinde yapılmaktadır. Her yıl ayrılan bütçe etkin bir şekilde kullanılmakta olup sene sonunda istenilen harcama planına uygun olmaktadır. Birimimiz mali ihtiyaçları yılda bir kere bütçe planı ile rektörlük Strateji Daire Başkanlığına bildirilmektedir. Strateji Daire Başkanlığı mali kaynaklarla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. İlgili evraklar Strateji Daire Başkanlığında bulunmaktadır.

5.2.5. Kaynakların Yönetimi

Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi ve etkinlik düzeyi;

Meslek Yüksekokulumuzda kayıtlı taşınmaz mal bulunmamaktadır. Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde harcama yetkilisi ve onun tarafından görevlendirilen taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından yürütülmektedir. Her yıl aralık ayı sonunda yapılan Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde yıl sonu kapatma işlemleri yapılarak demirbaşların sayısı, zimmeti ve hurda durumu ortaya çıkartılmaktadır(http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf).