4.4. Birimin Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

4.4.1. Performans

Birimin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin etkililik düzeyi/performans ölçme ve değerlendirme yöntemi;

Akademik personelin ve birimlerin yıllık faaliyet raporları düzenli olarak alınmaktadır. Bu raporlardan yola çıkılarak araştrmacıların ve birimlerin akademik performans verileri ölçülerek değerlendirilmektedir.

4.4.2.Yayımlar

Araştırma faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirme sonuçlarını yayımlama yöntemi;

Araştrma faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları birim faaliyet raporlarında derlenerek idari faaliyet raporu şeklinde yayımlanmaktadır.

4.4.3. Ranking Yöntemi

Birimin, bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkısını ölçme yöntemi;

Birimin, bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkısını ölçme yöntemi bulunmamaktadır.

4.4.3.1. Katkı Yeterliliği

Katkıların yeterliliğini değerlendirilme yöntemi;

Birimin, katkıların yeterliliğini değerlendirilme yöntemi bulunmamaktadır.

4.4.4. Ranking Derecesi

Birim, bölge, ülke ve dünya ekonomisine nasıl ve hangi düzeyde katkı sağlamakta (Ranking sistemleri-QS, Times Higher Education URAP vb.);

Birimin, Ranking derecesi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.