4.3. Araştırma Kadrosu

4.3.1. Yetkinlikler

Birimde araştırma kadrosunun araştırma yetkinlikleri ve bu yetkinlikler bazında beklenen seviyelerinin tanımlama yöntemleri;

Birimimizde araştırma kadrosunun araştırma yetkinlikleri ve bu yetkinlikler bazında beklenen seviyelerinin tanımlama için herhangi bir yöntem kullanılmamaktadır. Program bünyesindeki öğretim elemanlarının araştırma yetkinlikleri Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği ve Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi ile tanımlanmaktadır

4.3.2. Yetkinlik Ölçümleri

Araştırma kadrosunun yetkinlikleri başarma düzeyleri için ölçme yöntemleri;

 Öğretim elemanlarının yeniden atanma dönemlerinde, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi/Elemanı Kadrolarına Atama-Yükseltme ve Sözleşme Yenilemede Kullanılacak Dosya Yönergesinde belirlenen kriterlere göre yetkinlikleri başarma düzeyleri değerlendirilmektedir.

4.3.3. Olanaklar ve Destekler

Araştırma kadrosunun araştırma yetkinliğini geliştirmesi için sunulan olanaklar, imkânlar ve destekler; Bölüm araştırma kaynakları,

4.3.3.1.Fiziksel,teknolojik ve finansman

Teknolojik destek sağlama konusunda üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi tarafından danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bölümümüz akdemik personelinin Üniversitemiz teşvik yönergesi uyarınca, teşvikten desteklenme olanakları vardır. Ayrıca araştırma alt yapısı bakım ve onarım, patent, faydalı model ve mülkiyet haklarına başvuru gibi destek imkanları mevcuturtur. Tüm akademik personele bilimsel araştırma projeleri için maddi desteği ve bilimsel etkinliklere katılım desteği sağlanmaktadır.

 4.3.3.2.Laboratuvarlar

Birimimiz Tıbbi laboratuvar Teknikleri programı öğretim üyelerininin BAP projeleri aynı zamanda üniversitemizde öncelikli alanlarla ilgili araştırmaların yürütüldüğü laboratuvarların bulunduğu Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapılmaktadır. Birimimiz İlk ve Acil Yardım ve Çocuk Gelişimi Programları öğretim elemanları tarafından laboratuvarlar kullanılmamaktadır.

4.3.3.Projeler

Öncelikli alan olarak Biyoteknoloji kapsamında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı öğretim elemanlarınca yürütülen 2 adet BAP projesi birimimiz içinde desteklenmektedir. Birimimiz İlk ve Acil Yardım ve Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri  Programları akademik personelinin,  görev almış olduğu proje bulunmamaktadır.

4.3.3.4.Etik Kural Destekleri

Üniversitemiz bünyesinde hizmet veren Klinik Araştırmalar Etik Kurulu birimi bulunmaktadır. Kurumumuz bünyesinde planlanan çalışmalar etik ilkeler boyutunda Helsinki Bildirgesi çerçevesinde planlanmakta ve intihali önlemeye yönelik olarak ITHENTICATE ve URKUND programından yararlanılmaktadır.

4.3.3.5. Ölçme-değerlendirme

Akademik Teşvik Değerlendirme Kurulu Destek ve imkânların yeterliliği ve etkililiği ölçme ve sonuçlarını değerlendirme yöntemi;,

Birimimizde destek ve imkânların yeterliliği ve etkililiği ölçme ve sonuçlarını değerlendirme yöntemi bulunmamaktadır.

4.3.4. Teşvikler

Araştırma kadrosunun; araştırma, teknoloji geliştirme veya sanat faaliyetlerini teşvik etme yöntemi;

Akademik personelin, araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine yönelik proje ve çeşitli faaliyetleri Teknoloji Transfer ofisi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenerek,  bilimsel bildiri, yayın vb. faaliyetleri ise Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü tarafndan desteklenmesi ile teşvik edilmektedir.

4.3.4.1.Karar Yöntemleri

Teşvik için karar verme yöntemleri;

Akademik personelin gerçekleştireceği proje, yayın, bildiri vb. nin desteklenmesi ve teşviğine, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştrma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama Yönergesi ve Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Yönergesine göre karar verilmektedir.

4.3.4.2.Teşvik Ölçümleri

Teşviklerin yeterliliği ve etkililiği ölçme ve sonuçları değerlendirme yöntemi;

tarafından ilgili yönerge doğrultusunda ölçme ve değerlendirmeler yapılmaktadır.