4.2. Araştırma Kaynakları

4.2.1. Planlama

Birimin araştırma-geliştirme strateji ve hedefleri doğrultusunda araştırma-geliştirme faaliyetleri için gerekli kaynakların planlama, tedarik yöntemleri ve izlenen politikalar;

Birimin araştırma-geliştirme strateji ve hedefleri doğrultusunda araştırma-geliştirme faaliyetleri için gerekli kaynakların planlaması ve ihtiyaçların tedarik edilmesi için öğretim elemanları yılda iki kere BAP proje koordinatörlüğüne araştırma  projesi başvurusunda bulunabilmektedirler (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/58958

4.2.2. Paydaşlar

Birim araştırma-geliştirme faaliyetlerine paydaşların katılımını sağlama ve sürekliliğini güvence altına alma yöntemi;

 Meslek Yüksekokulumuz özellikle staj uygulamalarında kurumumuz ile işbirliği içerisinde olan dış paydaşlarla bu kurumların öğretim elemanları ve öğrencilerimiz ile çalışmalarda bulunmaktadır. Bu çalışmalarda iç paydaşımız olan öğrencilerde araştırma sürecinin değişik aşamalarında yer almaktadır.-Ayrıca  öğretim elemanı kadrolarına ilk atanma, yenileme ve yükseltlmede kadro yenileme ve atanma şartları arasında yer alan maddelerden birisi kongrelere katılma zorunluluğudur. Böylece dış araştırmacılar ve paydaşlar ile irtibat kurulması ve tanışılması hedeflenmektedir

4.2.3. İzleme

Birim araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını izleme ve sonuçlandırma sistemi/yöntemi;

Birimimiz, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını birim faaliyet raporları ve akademik teşvik dosyaları ile izlemektedir. Elde edilen sonuçlardan durum analizi yapılarak zayıf yönlerimiz tespit edilerek farklı süreçlerde kullanılmaktadır

Birimin araştırma çalışmaları için üniversite dışı fonlamaların miktarını arttırmaya yönelik izlediği stratejiler;

Birimimizde akademik çalışmalarını yürütmekte olan öğretim elemanlarının TÜBİTAK gibi kurumlardan proje desteği alabilmelerini teşvik için üniversitemizde Proje Eğitim toplantıları yapılmaktadır. Birirmimiz bünyesindeki programlardaki araştırma çalışmaları için üniversite dışı fonlamaların miktarını arttırmaya yönelik izlediği stratejiler; Öğretim üyesi atama yönergesinde, Dr. öğretim üyesi kadrolarının kadro yenileme ve atanma şartları arasında yer alan maddelerden birisi de dış finansmanlı proje sunumu yapmış olmak koşulu bulunmaktadır. Bu şarta göre Dr. öğretim üyesi, kadrosunun yenilenebilmesi için periyodik AR-GE proje destek programı bulunan özel veya kamu sektöründe yürütücü olarak bir proje sunmak zorundadır. Ayrıca Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama Yönergesi uyarınca kuruma dış finansmanlı proje getiren araştırmacımıza getirdiği proje bedeli üzerinden %10 oranında BAP’tan ekstra proje desteği sağlanmaktadır.

4.2.4. Fon Stratejileri

Birimin araştırma çalışmaları için üniversite dışı fonlamaların miktarını arttırmaya yönelik izlediği stratejiler;

Birimimizde akademik çalışmalarını yürütmekte olan öğretim elemanlarının TÜBİTAK gibi kurumlardan proje desteği alabilmelerini teşvik için üniversitemizde Proje Eğitim toplantıları yapılmaktadır. Birirmimiz bünyesindeki programlardaki araştırma çalışmaları için üniversite dışı fonlamaların miktarını arttırmaya yönelik izlediği stratejiler; Öğretim üyesi atama yönergesinde, Dr. öğretim üyesi kadrolarının kadro yenileme ve atanma şartları arasında yer alan maddelerden birisi de dış finansmanlı proje sunumu yapmış olmak koşulu bulunmaktadır. Bu şarta göre Dr. öğretim üyesi, kadrosunun yenilenebilmesi için periyodik AR-GE proje destek programı bulunan özel veya kamu sektöründe yürütücü olarak bir proje sunmak zorundadır. Ayrıca Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama Yönergesi uyarınca kuruma dış finansmanlı proje getiren araştırmacımıza getirdiği proje bedeli üzerinden %10 oranında BAP’tan ekstra proje desteği sağlanmaktadır.

4.2.5. Personel Teşvikleri

Birim dışı fonları kullanmaları için araştırmacıları teşvik etmek üzere gerçekleştirilen faaliyetler;

Birimimizde akademik çalışmalarını yürütmekte olan öğretim elemanlarının TÜBİTAK gibi kurumlardan proje desteği alabilmelerini teşvik için üniversitemizde Proje Eğitim toplantıları yapılmaktadır. Dr. öğretim üyesi, kadrosunun yenilenebilmesi için periyodik ARGE proje destek programı bulunan özel veya kamu sektöründe yürütücü olarak bir proje sunmak zorundadır. Ayrıca Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama Yönergesi uyarınca kuruma dış finansmanlı proje getiren araştırmacımıza getirdiği proje bedeli üzerinden %10 oranında BAP’tan ekstra proje desteği sağlanmaktadır.

4.2.6. Dış Destekler

Birimin dış kaynaklardan sağladığı destekler (proje desteği, bağış, sponsorluk vb.) ve stratejik hedeflerine sağladığı katkılar;

 Birimimiz Tıbbi Laboratuvar Tekleri programlarındaki öğretim üyelerinein yürütücülüğünde ait öncelikli alan olarak Biyoteknoloji kapsamında 2 adet BAP projesi   desteklenmektedir. Araştırma kaynağı olarak dış destek sağlama konusunda Teknoloji Transfer Ofisi tarafından danışmanlık hizmeti verilmektedir. Birimimiz İlk ve Acil Yardım ve Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri  Programlarının dış kaynaklardan sağladığı destekler (proje desteği, bağış, sponsorluk vb.) ve stratejik hedeflerine sağladığı katkı bulunmamaktadır.