3.6. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

3.6.1. Altyapılar

Çocuk Gelişimi Programı:

Öğrenci kullanımına yönelik tesis ve altyapılar;

Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar Üniversitemiz bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Üniversitemiz Gülümbe Yerleşkesi içerisinde Merkez Kütüphanesi, öğrenci toplulukları odaları öğrenci ve personel yemekhanesinin olduğu ve yine 1000 kişi kapasiteli mezuniyet töreninin, bahar şenliğinin, gece konserlerinin yapıldığı spor sahası bulunmaktadır. Ayrıca Üniversitemizde konferans, seminer, panel, konser ve çeşitli toplantılar yapmaya uygun ses düzeni ve projeksiyon cihazı olan konferans salonuna sahiptir. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gülümbe Yerleşkesinde Akbank, Ziraat Bankası ve İş Bankası ve Halkbank’ın ATM’si bulunmaktadır. Üniversitemiz öğrenci ve personelinin çeşitli dallarda spor yapabilmelerine olanak sağlayan tesisler mevcuttur. Ayrıca idari birimlerimize ve öğretim elemanlarımıza ait ofislerimiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasında yer almakta olup öğretim faaliyetleri için kullanılan binada toplamda 10 adet derslik bulunmaktadır (İlgili belgeler bölüm kalite dosyasında mevcuttur).  Sınıflarımızın her birinde projeksiyon cihazı mevcuttur.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Meslek Yüksekokulumuzun kendisine ait hizmet binası bulunmamakla birlikte, İdari birimlerimize ve öğretim elemanlarımıza ait ofislerimiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer almaktadır. Öğretim binasında öğrencilerin kullandığı 10 derslik, 1 anfi ve Sağlık Yüksek Okulu ile ortak kullanılan 1 hemşirelik laboratuarı ile 1 anatomi laboratuvarı bulunmaktadır. Sınıflarımızın her birinde projeksiyon cihazı yer alır. Öğrencilerimizin ders dışında dinlenme ve sosyal faaliyetleri için okulumuz bahçesinde kamelyalar ve bir adet basketbol, voleybol sahası bulunmaktadır (İlgili belgeler bölüm kalite dosyasında mevcuttur). Altyapı imkan yetersizliği söz konusu olduğunda Bölüm Kurulları’nda alınan kararlar ile Müdürlüğümüze iletilmektedir (İlgili belgeler bölüm sekreterliğinde arşivlenmektedir).

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Meslek Yüksekokulumuzun kendisine ait hizmet binası bulunmamakla birlikte, İdari birimlerimize ve öğretim elemanlarımıza ait ofislerimiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer almaktadır. Öğretim binasında öğrencilerin kullandığı 10 derslik, 1 anfi ve Sağlık Yüksek Okulu ile ortak kullanılan 1 hemşirelik laboratuarı ile 1 anatomi laboratuvarı bulunmaktadır. Sınıflarımızın her birinde projeksiyon cihazı yer alır. Öğrencilerimizin ders dışında dinlenme ve sosyal faaliyetleri için okulumuz bahçesinde kamelyalar ve bir adet basketbol, voleybol sahası bulunmaktadır(İlgili belgeler bölüm kalite dosyasında mevcuttur). Altyapı imkan yetersizliği söz konusu olduğunda Bölüm Kurulları’nda alınan kararlar ile Müdürlüğümüze iletilmektedir (İlgili belgeler bölüm sekreterliğinde arşivlenmektedir).

3.6.2. Faaliyetler

Çocuk Gelişimi Programı:

Kurumda öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ve desteklenme yöntemleri;

Üniversitemiz öğrenci ve personelinin çeşitli dallarda spor yapabilmelerine olanak sağlayan tesisler mevcuttur. Üniversitemiz bünyesinde basketbol, voleybol, futbol takım olarak yıl içerisinde üniversiteler arası turnuvalara katılmaktadır. 500 seyirci kapasiteli, kondusyon salonu bulunan, basketbol, futbol, voleybol ve hentbol sahası olarak kullanılabilen kapalı spor salonu mevcuttur. Üniversite içi ve üniversite dışı voleybol, basketbol turnuvaları burada yapılmaktadır. Üniversitemiz yemekhanesinde Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yemek listeleri öğrencilerin beslenme ve enerji gereksinimleri göz önünde tutulmak suretiyle bilimsel olarak gıda mühendisi tarafından hesaplanmaktadır. Yemekler tabldot menü olarak çıkarılmakta, her gün üniversitemiz yemek menüsü web sayfasında duyurulmaktadır. Öğrenci kulüpleri üniversitemizin misyonu doğrultusunda akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerin bedensel, zihinsel, kültürel, sanatsal gelişimlerini sağlamak ve bu alanlardaki yeteneklerini ve niteliklerini arttırmak amacıyla faaliyet göstermekte ve çalışmalarını bu çerçevede sürdürmektedirler. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kulüp başkanları ile sağlıklı iletişim kurabilmek amacıyla aralıklarla toplantılar yapmakta ve bu süre içerisindeki faaliyetlerini değerlendirmektedir

Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler yeterli düzeyde desteklenmektedir. Öğrencilerin sosyal sorumluluk çalışmalarında yer alması teşvik edilerek ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar yapılmaktadır. Bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerde rol almaları özendirilmektedir. Öğrenciler mümkün olduğunca ders dışı faaliyetlere yönlendirilmektedir. Öğrencilerinde alanla ilgili uzman kişileri Meslek Yüksek Okulumuza davet ederek konferans vermeleri için organize çalışmaları sağlanmaktadır.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Kurumda öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler vedesteklenme yöntemleri; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi web sayfasında duyurular kısmında rutin olarak yayınlanan faaliyetleri içerir.

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Kurumda öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ve desteklenme yöntemleri; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi web sayfasında duyurular kısmında rutin olarak yayınlanan faaliyetleri içerir.

3.6.3. Kurumsal Hizmetler

Çocuk Gelişimi Programı:

Kurumda öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; Bölüm/programlar düzeyinde oryantasyon toplantıları düzenlenerek, öğrencilerin kuruma ve programa uyum sağlamaları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulmaktadır. Bölüm/Program başkanlığınca kaydını yaptıran her öğrenci için ilgili bölümün öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından bir akademik danışman atanmaktadır. Her öğrencinin akademik danışmanı ile uygun olan saatlerde görüşmelerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli olanaklar sağlanmakta, öğretim elemanları uygunluk durumlarına yönelik olarak ofislerinin kapısına çizelge asılarak öğrenciler uygun görüşme zamanları hakkında bilgilendirilmektedir. Aynı zamanda akademik danışman AP saatlerini üniversitemiz OBS de yayınlamaktadır, belirlenen bu saatleri bölüm başkanlığına bildirmektedir (İlgili kayıtlar bölüm kalite dosyasında mevcuttur. ). Öğretim elemanları öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık konusundaki ihtiyaçları ile ilgili ön görüşme yaparak ileri destek gereksinimi olan öğrencileri tespit etmekte ve ihtiyaç durumunda gerekli birimlere yönlendirmektedir. Ayrıca Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde öğrencilerimize yönelik randevu sistemi ile çalışan psikolojik danışma ve rehberlik birimi hizmet vermektedir.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Kurumda öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; Üniversitenin Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı’nda bulunan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından yapılır.

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Kurumda öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ve desteklenme yöntemleri; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi web sayfasında duyurular kısmında rutin olarak yayınlanan faaliyetleri içerir.

3.6.3.1. Birimsel Hizmetler

Çocuk Gelişimi

Birimde öğretim elemanları tarafından sağlanan rehberlik ve destek hizmetleri:

Öğretim elemanları, öğrencilere öğrenim yaşamı sürecinde gerekli rehberlik ve desteği sağlamaktadır. Üniversitemizde öğrenim gören her öğrencinin bir danışman öğretim elemanı bulunmaktadır. Danışman öğretim elemanları, öğrencilerin eğitim ile ilgili her türlü sorununa çözüm bulmaya çalışmaktadır. www.bilecik.edu.tr web adresinde OBS sisteminde kullanıcı adı ve şifre ile girildikten sonra öğretim elemanı danışmanlık verdiği öğrenci listelerine ulaşabilir, desteğe ihtiyacı olan öğrencilerine OBS üzerinden gerekli yönlendirmeleri yapabilmektedir.

İlk ve Acil Yardım Programı

Birimde öğretim elemanları tarafından sağlanan rehberlik ve destek hizmetleri: öğrencilere kurum nezdinde atanan danışman öğretim elemanları tarafından yapılan danışmanlık hizmetlerini kapsar.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı:

Birimde öğretim elemanları tarafından sağlanan rehberlik ve destek hizmetleri: Öğrencilere kurum nezdinde atanan danışman öğretim elemanları tarafından yapılan danışmanlık  hizmetlerini kapsar.

3.6.4. Özel Öğrenciler

Çocuk Gelişimi Programı:

Birimde özel yaklaşım gerektiren öğrenciler için “Engelli Öğrenciler Birim Koordinatörlüğü Yönergesi” çerçevesinde bir öğretim görevlisi görevlendirilir. Öğrencinin dersleri ve sınavlarının uygulamasına ilişkin “Engelli Öğrenciler Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” yer almaktadır.

(KIDR/3/3.6.4/04).

İlk ve Acil Yardım Programı:

Birimde özel yaklaşım gerektiren öğrenciler için “Engelli Öğrenciler Birim Koordinatörlüğü Yönergesi” çerçevesinde bir öğretim görevlisi görevlendirilir. Öğrencinin dersleri ve sınavlarının uygulamasına ilişkin “Engelli Öğrenciler Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” yer almaktadır.

(KIDR/3/3.6.4/04).

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Birimde özel yaklaşım gerektiren öğrenciler için “Engelli Öğrenciler Birim Koordinatörlüğü Yönergesi” çerçevesinde bir öğretim görevlisi görevlendirilir. Öğrencinin dersleri ve sınavlarının uygulamasına ilişkin “Engelli Öğrenciler Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” yer almaktadır.

(KIDR/3/3.6.4/04).

3.6.5. Planlama

Çocuk Gelişimi Programı:

Birimde öğrenciye sunulan hizmet ve desteklerin planlama yöntemi;

Birimde öğrenciye sunulan hizmet ve desteklerin planlama yöntemi; ilgili Yönetmelik kapsamında yayımlanan 2/12/2016 tarihli ve 2016/07 sayılı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları Üniversitemiz erişebilirlik raporu hazırlanarak Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına verilmiştir.

Eğitim erişebilirliğinde Üniversite Kütüphanesinde özel gereksinimli öğrencilerin kullanımı için ZoomText ve E-bot ADV cihazları alımı ile ilgili işlem başlatılmıştır.

Öğrencilerden ve birimlerden gelen talep ve geri bildirimler değerlendirilmektedir. Kulüp toplantıları ve öğrenci temsilciliği ile bu talep ve geri bildirimlere ulaşılmaktadır.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Birimde öğrenciye sunulan hizmet ve desteklerin planlama yöntemi;

Birimde öğrenciye sunulan hizmet ve desteklerin planlama yöntemi; ilgili Yönetmelik kapsamında yayımlanan 2/12/2016 tarihli ve 2016/07 sayılı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları Üniversitemiz erişebilirlik raporu hazırlanarak Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına verilmiştir.

Eğitim erişebilirliğinde Üniversite Kütüphanesinde özel gereksinimli öğrencilerin kullanımı için ZoomText ve E-bot ADV cihazları alımı ile ilgili işlem başlatılmıştır.

Öğrencilerden ve birimlerden gelen talep ve geri bildirimler değerlendirilmektedir. Kulüp toplantıları ve öğrenci temsilciliği ile bu talep ve geri bildirimlere ulaşılmaktadır.

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Birimde öğrenciye sunulan hizmet ve desteklerin planlama yöntemi; ilgili Yönetmelik kapsamında yayımlanan 2/12/2016 tarihli ve 2016/07 sayılı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları Üniversitemiz erişebilirlik raporu hazırlanarak Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına verilmiştir.

Eğitim erişebilirliğinde Üniversite Kütüphanesinde özel gereksinimli öğrencilerin kullanımı için ZoomText ve E-bot ADV cihazları alımı ile ilgili işlem başlatılmıştır.

Öğrencilerden ve birimlerden gelen talep ve geri bildirimler değerlendirilmektedir. Kulüp toplantıları ve öğrenci temsilciliği ile bu talep ve geri bildirimlere ulaşılmaktadır.

3.6.6. Bütçe Dağılımı

Çocuk Gelişimi Programı:

Yıllık bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler açısından % dağılımına karar verme yöntemi;

Akademik birimlerin fiziksel ve sayısal büyüklükleri dikkate alınarak yapılmakta, üniversitemiz Rektörlük birimindeki ilgili birimler tarafından yapılmaktadır.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Akademik birimlerin fiziksel ve sayısal büyüklükleri dikkate alınarak yapılmakta, ayrıca öğrencilerimizin kullandığı cihazlar ile sarf malzemelerin alımı taleplerin toplanmasına müteakip ihale usulüyle İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yapılmaktadır.

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Akademik birimlerin fiziksel ve sayısal büyüklükleri dikkate alınarak yapılmakta, ayrıca öğrencilerimizin kullandığı cihazlar ile sarf malzemelerin alımı taleplerin toplanmasına müteakip ihale usulüyle İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yapılmaktadır.