3.5. Eğitim-Öğretim Kadrosu

3.5.1. Özgeçmişler (Öğretim Elemanları Özgeçmişleri)
Çocuk Gelişimi Programı:

Web sayfamızda http://w3.bilecik.edu.tr/saglikhizmetleri/fakultemiz/personel/akademik-personel/ linkinde yer almaktadır.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Web sayfamızda http://w3.bilecik.edu.tr/saglikhizmetleri/fakultemiz/personel/akademik-personel/ linkinde yer almaktadır.

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Web sayfamızda http://w3.bilecik.edu.tr/saglikhizmetleri/fakultemiz/personel/akademik-personel/ linkinde yer almaktadır.

3.5.2. Yetkinlikler
Çocuk Gelişimi Programı:

Ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesi sağlanmaktadır. Bununla birlikte, Yüksekokulda görev yapan öğretim görevlilerinin yurt dışı ve yurt içi bilimsel toplantılara katılımı desteklenmektedir.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesi sağlanmaktadır. Bununla birlikte, yüksekokulda görev yapan öğretim görevlilerinin yurt dışı ve yurt içi bilimsel toplantılara katılımının desteklenmektedir.

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesi sağlanmaktadır. Bununla birlikte, yüksekokulda görev yapan öğretim görevlilerinin yurt dışı ve yurt içi bilimsel toplantılara katılımının desteklenmektedir.

3.5.3. Mesleki Gelişim
Çocuk Gelişimi Programı:

Birimimizde akademik personelin mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için Üniversitemizde Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü (BİDEK) ve Bilimsel Araştırmaları Destekleme Koordinatörlüğü bulunmaktadır. Bununla birlikte, üniversitede görev yapan öğretim elemanı ve araştırmacıların yurt dışı ve yurt içi bilimsel toplantılara katılımının desteklenmesi söz konusudur. Akademik kadronun yetkinliklerinin geliştirilmesi için yayın yapmaları ve ulusal ve uluslararası konferanslara katılmaları özellikle teşvik edilmektedir. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından hazırlanan Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama, Değerlendirme ve Uygulama Yönergesi (htps://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/58958) ile tüm öğretim üyelerinin katlımı güvence altına alınıp, yeni yayınlar için teşvik edilmektedir.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için Üniversitemizde Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü (BİDEK) (http://w3.bilecik.edu.tr/bidek/) ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (http://w3.bilecik.edu.tr/bap/) bulunmaktadır. Erasmus ders alma/verme hareketliliği kapsamında akademik personelin eğitim ve işbaşı deneyimi için kendilerine uygun fırsatlara ulaşmalarına yardımcı olunmaktadır.

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için Üniversitemizde Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü (BİDEK) (http://w3.bilecik.edu.tr/bidek/) ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (http://w3.bilecik.edu.tr/bap/) bulunmaktadır. Erasmus ders alma/verme hareketliliği kapsamında akademik personelin eğitim ve işbaşı deneyimi için kendilerine uygun fırsatlara ulaşmalarına yardımcı olunmaktadır.

3.5.4. Eğitsel Performanslar
Çocuk Gelişimi Programı:

Her yıl düzenli olarak doldurulan “Öğretim Görevlisi Değerlendirme Formu” ndan performans göstergeleri ile ilgili bilgiye ulaşılmaktadır.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Her yıl düzenli olarak doldurulan “Öğretim Görevlisi Değerlendirme Formu” ndan performans göstergeleri ile ilgili bilgiye ulaşılmaktadır.

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Her yıl düzenli olarak doldurulan “Öğretim Görevlisi Değerlendirme Formu” ndan performans göstergeleri ile ilgili bilgiye ulaşılmaktadır.

3.5.5. Mesleki Gelişim
Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için sağlanan imkanlar; Meslek yüksek okulumuzda öğretim elemanlarını eğitim-öğretim süreçleri aksatmayacak şekilde lisansüstü eğitim ve doktora eğitim fırsatları verilmektedir. Ayrıca öğretim elemanları üniversitemiz Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği esasları doğrultusunda 2547 sayılı kanunun 39. maddesi gereğince başvuru yaptıkları takdirde üniversitemiz Yönetim Kurulu kararı ile yurt dışı etkinliklere katılma konusunda desteklenmektedir. 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi gereğince yurt içi bilimsel etkinliklere katılım başvuruları da desteklenmektedir.

Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için ilan edilmiş olanaklar sunulmaktadır (Eğitim öğretim kadrosuna yönelik ödüller, BAP destekleri vb.) Ulusal ve Uluslararası bilimsel dergilerde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi adresli yayın sayısını artırmak ve üniversite bünyesinde yürütülen çalışmaların Ulusal ve Uluslararası kongrelerde sunumunu sağlamak için kongrelerde sunulan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi adresli bildirilere (sözlü, poster, video) ve bilimsel dergilerde yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi adresli yayınlara teşvik ödülü verilmektedir (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/52300778).

3.5.5.1. Güvence

Tüm öğretim üyelerinin katılımı için güvence yöntemleri;

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından hazırlanan Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama, Değerlendirme ve Uygulama Yönergesi(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/58958) ile tüm öğretim elemanlarının katlımı güvence altına alınıp, yeni yayınlar için teşvik edilmektedir. Ayrıca öğretim elemanları üniversitemiz bilimsel etkinliklere katılım esasları desteği doğrultusunda 2547 sayılı kanunun 39. maddesi gereğince başvuru yaptıkları taktirde üniversitemiz yönetim kurulu kararı ile etkinliklere katılma konusunda desteklenmektedir.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Akademik kadronun yetkinliklerinin geliştirilmesi için yayın yapmaları ve ulusal ve uluslararası konferanslara katılmaları özellikle teşvik edilmektedir.

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Akademik kadronun yetkinliklerinin geliştirilmesi için yayın yapmaları ve ulusal ve uluslararası konferanslara katılmaları özellikle teşvik edilmektedir.

3.5.6. Ders Görevlendirmeleri
Çocuk Gelişimi Programı:

Birimdeki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ileders içeriklerinin örtüşmesini sağlama ve güvence altına alma yöntemleri; Meslek Yüksekokulumuz bölüm kurulları ders paylaşımlarında öğretim elemanlarını uzmanlıklarını esas alacak şekilde işlem yapmaktadır. Bölüm kurulu toplantılarında her öğretim görevlisinin uzmanlık alanına göre verebileceği dersler önerilir, öğretim görevlilerinin de istekleri göz önünde bulundurularak ders dağılımları yapılır. Alan dışı derslerin yürütülmesinde üniversitenin ihtiyaç duyulan alana ait birimlerinden destek istenmektedir.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Birimdeki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ileders içeriklerinin örtüşmesini sağlama ve güvence altına alma yöntemleri; Meslek Yüksekokulumuz bölüm kurulları ders paylaşımlarında öğretim elemanlarını uzmanlıklarını esas alacak şekilde işlem yapmaktadır. Bölüm kurulu toplantılarında her öğretim görevlisinin uzmanlık alanına göre verebileceği dersler önerilir, öğretim görevlilerinin de istekleri göz önünde bulundurularak ders dağılımları yapılır. Alan dışı derslerin yürütülmesinde üniversitenin ihtiyaç duyulan alana ait birimlerinden destek istenmektedir.

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Birimdeki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlama ve güvence altına alma konusunda Meslek Yüksekokulumuz Bölüm ve Yönetim Kurullarında ders paylaşımlarında öğretim elemanlarını uzmanlıklarını esas alacak şekilde işlem yapmaktadır. Bölüm kurulu toplantılarında her öğretim görevlisinin uzmanlık alanına göre verebileceği dersler önerilir, öğretim görevlilerinin de istekleri göz önünde bulundurularak ders dağılımları yapılır. Alan dışı derslerin yürütülmesinde üniversitenin ihtiyaç duyulan alana ait birimlerinden destek istenmektedir.

3.5.7. Eğiticilerin Eğitimi
Çocuk Gelişimi Programı:

Birimdeki eğiticinin eğitimi programı ve birim hedefleri doğrultusunda güncelleme yöntemleri; akademisyenlerimizin eğitimi konusunda birim olarak uygulamamız,öğretim görevlilerimizin kariyerlerin de ilerlemelerine olanak sağlamaktır. Birimde verilen eğitim, seminerler ve sertifika programları(iş sağlığı-güvenliği gibi) ile sağlanmaktadır.

Eğitici Eğitimi Yönergesi ( https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/146586 )

İlk ve Acil Yardım Programı:

Birimdeki eğiticinin eğitimi programı ve birim hedefleri doğrultusunda güncelleme yöntemleri; akademisyenlerimizin eğitimi konusunda birim olarak uygulamamız,öğretim görevlilerimizin kariyerlerin de ilerlemelerine olanak sağlamaktır. Birimde verilen eğitim, seminerler ve sertifika programları(iş sağlığı-güvenliği gibi) ile sağlanmaktadır.

Eğitici Eğitimi Yönergesi

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri:

Akademisyenlerimizin eğitimi konusunda birim olarak uygulamamız, öğretim görevlilerimizin kariyerlerin de ilerlemelerine olanak sağlamaktır. Birimde verilen eğitim, seminerler ve sertifika programları (iş sağlığı-güvenliği gibi) ile sağlanmaktadır (Eğitici Eğitimi Yönergesi).

3.5.8. Ders Verme (Dış Kaynaklı)
Tüm programlarda birime dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme sürecinde, öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31 inci, 33 üncü, 39 uncu ve 40 ıncı maddeleri ile Yükseköğretim Kurulunun Yürütme Kurulu kararları doğrultusunda yürütülmektedir.

3.5.8.1. İlan

Tüm programlarda Kuralları ilan etme yöntemi; EBYS, mail ve kurum içi yazışmalar ile yapılmaktadır.