3.4.Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma

3.4.1. Kabul

Tüm programlarda Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, programlara öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

3.4.1.1. Birim, Öğrenci Kabullerinde Kullanılan Açık ve Tutarlı Kriterler

Tüm programlarda bölümümüze öğrenci kabullerinde; ilgili yönetmelik ve yönergeleri hükümleri uygulanarak aşağıdaki linkte verilen açık ve tutarlı kriterler ortaya konulmuştur.  (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/52300778)

Yatay geçiş yoluyla programımıza öğrenci alımında “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri, “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Programlarına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi” ile YÖK’ün belirlediği uygulama esasları uygulanmaktadır.

3.4.1.2. Öğrenci (Kabul,Gelişim,Tanınma ve Sertifikalar)

Tüm programlarda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavlar ve yerleştirme işlemleriyle yapılmaktadır. Bölümümüzün ilgili yıla ait taban puanları, ÖSYM tarafından her yıl düzenli olarak yayınlanan ÖSYM kılavuzunda yer almaktadır (htps://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/52300778).

3.4.1.2.1. Kabul

Tüm programlarda Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, programlara öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139053 linkinde yer alan önlisans düzeyindeki diploma programlarına yapılacak her türlü yatay geçişlere ilişkin işlemleri ve hükümleri kapsamaktadır. Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişler bu yönergeye göre yapılmaktadır.

3.4.1.3. Uyum (Yeni Öğrenci Uyumu)

Tüm programlarda Kurumumuz Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı tarafından ve Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Üniversiteye uyumu için öğrenciye eğitimler verilmektedir. Aynı zamanda BEBKA tarafından da Bilecik ili tanıtım gezileri (ilgili duyuru metni) düzenlenmiştir.

3.4.1.3.1.Mentörler

Tüm programlarda Öğrenci danışmanları tarafından üniversiteye uyum süreci için gerekli bilgilendirme sağlanmaktadır.

3.4.1.4. Başarılar(Öğrenci Başarıları)

Tüm programlarda yapılan sınavlar ve sunumlar, verilen ödevlerin sonucu öğrenci bilgi sistemine girilerek öğrenciye duyurulur.

3.4.1.5.Danışmanlar (Akademik)

Tüm programlarda Bölüm kurulları ile belirlenip, OBS üzerinden gerekli tanımlamalar yapılmaktadır.

3.4.1.6. Öğrenci Hareketliliği

Erasmus

3.4.1.7.Diğer Kabuller

Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, YÖS, ÇAP, yandal öğrenci kabullerinde uygulanan kriterler;

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139053 ve  https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59049  linklerinde yer almaktadır.

3.4.2. Formal Öğrenme

Çocuk Gelişimi Programı:

Birimde önceki “formal” öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler;

Bu süreçler aşağıdaki linkte yer alan “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ders Açma, Muafiyet ve İntibak Esasları Yönergesi”nde yer almaktadır. (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59053).

İlk ve Acil Yardım Programı:

Bu süreçler aşağıdaki linkte yer alan “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ders Açma, Muafyet ve İntbak Esasları Yönergesi”nde yer almaktadır (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59053).

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Birimde önceki “formal” öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler;

Bu süreçler aşağıdaki linkte yer alan “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ders Açma, Muafyet ve İntbak Esasları Yönergesi”nde yer almaktadır. (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59053).

3.4.3. İnformal Öğrenme

Çocuk Gelişimi Programı:

Birimde önceki non-formal ve informal öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler (yönerge, senato kararı vb.); Alınan kararlar öğrencilerimize okulumuzun resmi web sitesinden ve resmi sosyal medya hesabından duyurulmaktadır. Ayrıca bölüm panolarımızda duyurular asılarak öğrencilerimize ilan edilmektedir. Öğretim görevlilerimiz öğrencilerin daha iyi bilgilenmeleri ve onların değerlendirmelerini görmek için derslerde informal olarak öğrencilerimizi bilgilendirmektedirler.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Programımızda önceki non-formal ve informal öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler (yönerge, senato kararı vb.) bulunmamaktadır. Fakat alınan kararlar öğrencilerimize okulumuzun resmi web sitesinden ve resmi sosyal medya hesabından duyurulmaktadır. Ayrıca bölüm panolarımızda duyurular asılarak öğrencilerimize ilan edilmektedir. Ayrıca öğretim elemanlarımız hem derslerde hem de ayrılan “Akademik Personel Görüşme Saatleri”nde öğrencilerle yüz yüze iletişim halinde bulunmaktadır (İlgili kayıtlar bölüm kalite dosyasında mevcuttur.).

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Programımızda önceki non-formal ve informal öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler (yönerge, senato kararı vb.) bulunmamaktadır. Fakat alınan kararlar öğrencilerimize okulumuzun resmi web sitesinden ve resmi sosyal medya hesabından duyurulmaktadır. Ayrıca bölüm panolarımızda duyurular asılarak öğrencilerimize ilan edilmektedir. Ayrıca öğretim elemanlarımız hem derslerde hem de ayrılan “Akademik Personel Görüşme Saatleri”nde öğrencilerle yüz yüze iletişim halinde bulunmaktadır (İlgili kayıtlar bölüm kalite dosyasında mevcuttur.)