3. 3.Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

3.3.1. Politikalar

Öğrenci merkezli öğrenmenin aktif olarak yürütülmesi için ders programları ve planlarının Bologna kriterlerine uyumlu şekilde hazırlanmaktadır.

3.3.1.1. Eğitim Politikası

Çocuk Gelişimi:

Öğrenci merkezli eğitim politikasının aktif olarak yürütülmesi ders programları ve planlarının Bologna kriterlerine uyumlu şekilde hazırlanmasıyla sürdürülmektedir. Öğrenciler kuramsal bilgi edinirken, müfredata uygun olacak şekilde uygulama çalışmaları, sunum şeklinde ödev çalışmaları, kısa süreli sınavlar, Okul Öncesi Uygulamaları I-II ve Özel Eğitimde Uygulama dersleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı kurumlarda yaptıkları uygulamalarla etkin bir şekilde çalışma ortamını görebilmekte ve aktif bir şekilde eğitim sürecinde yer almaktadırlar. Ayrıca öğrenci temsilcileri ile öğrenci konsey başkanının kurullara katılması sağlanarak programın yürütülmesinde yer alan yönetimsel süreçlerde öğrencilerin aktif rol alması sağlanmaktadır.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Öğrenci merkezli eğitim politikasının aktif olarak yürütülmesi ders programları ve planlarının Bologna kriterlerine uyumlu şekilde hazırlanmasıyla sürdürülmektedir.  Öğrenciler kuramsal bilgi edinirken, müfredata uygun olacak şekilde laboratuvar çalışmaları, sunum şeklinde ödev çalışmaları, kısa süreli sınavlar, Yaz Stajı ve Mesleki Uygulama dersleri kapsamında yaptıkları uygulamalarla etkin bir şekilde çalışma ortamını görebilmekte ve aktif bir şekilde eğitim sürecinde yer almaktadırlar. Ayrıca öğrenci temsilcileri ile öğrenci konsey başkanının kurullara katılması sağlanarak programın yürütülmesinde yer alan yönetimsel süreçlerde öğrencilerin aktif rol alması sağlanmaktadır.

Tıbbi Laboratuvar ve Teknikleri Programı:

Öğrenci merkezli eğitim politikasının aktif olarak yürütülmesi ders programları ve planlarının Bologna kriterlerine uyumlu şekilde hazırlanmasıyla sürdürülmektedir. Öğrenciler kuramsal bilgi edinirken, müfredata uygun olacak şekilde laboratuvar çalışmaları, sunum şeklinde ödev çalışmaları, kısa süreli sınavlar, Yaz Stajı ve Mesleki Uygulama dersleri kapsamında yaptıkları uygulamalarla etkin bir şekilde çalışma ortamını görebilmekte  ve aktif bir şekilde eğitim sürecinde yer almaktadırlar. Ayrıca öğrenci temsilcileri ile öğrenci konsey başkanının kurullara katılması sağlanarak programın yürütülmesinde yer alan yönetimsel süreçlerde öğrencilerin aktif rol alması sağlanmaktadır.

3.3.2. Yayılımlar

Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılan uygulamaların yayılımı; programlarda gösterilen derslerin AKTS kredi bilgilerine Bologna Bilgi Sistemi Ders Bilgi Paketleri kısmından erişim sağlanmaktadır.

3.3.2.1. Bilinirlik

Bu politikanın birimdeki bilinirlik düzeyi; mail adresleri, EBYS ve web sayfaları üzerinden sağlanmaktadır.

Tüm programlarda öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılan uygulamaların yayılımı için Bologna Bilgi Sistemi-Öğretim Paketleri içinde (http://bologna.bilecik.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=244&bot=442) AKTS kredi bilgileri kısmının güncellenmesi yapılmaktadır.

3.3.3. Yetkinlikler

Çocuk Gelişimi Programı:

Birimde öğrenci merkezli eğitim modeli ve/veya aktif öğrenme konusunda öğretim üyelerinin yetkinliklerini geliştirilme yöntemleri;

Program bünyesindeki öğretim elemanlarının kendilerini geliştirebilmeleri için yurt içi ve yurt dışı akademik toplantı ve faaliyetlere gönderilmesi teşvik edilerek kendilerini güncellemeleri ve gelişmelerden haberdar olmaları sağlanmaktadır (İlgili belgeler bölüm kalite dosyasında mevcuttur). Ayrıca kurum içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmiştir (İlgili kayıtlar bölüm kalite dosyasında mevcuttur). Kurumumuzda programımız öğretim elemanlarının talebi üzerine gerekli eğitimler verilmiştir (Gerekli belgeler bölüm kalite dosyasında mevcuttur).

İlk ve Acil Yardım Programı:

Birimde öğrenci merkezli eğitim modeli ve/veya aktif öğrenme konusunda öğretim üyelerinin yetkinliklerini geliştirilmesi ve  akademik personel sayısının arttırılması için çalışmalar devam etmektedir.  Program bünyesindeki öğretim elemanlarının  kendilerini geliştirebilmeleri için yurt içi ve yurt dışı akademik toplantı ve faaliyetlere katılması teşvik edilerek kendilerini güncellemeleri ve gelişmelerden haberdar olmaları sağlanmaktadır (İlgili belgeler bölüm kalite dosyasında mevcuttur). Bu amaçla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü, Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Yönergesi (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139898) takip edilmektedir.

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Birimde öğrenci merkezli eğitim modeli ve/veya aktif öğrenme konusunda öğretim üyelerinin yetkinliklerini geliştirilmesi ve  akademik personel sayısının arttırılması için çalışmalar devam etmektedir.  Program bünyesindeki öğretim elemanlarının  kendilerini geliştirebilmeleri için yurt içi ve yurt dışı akademik toplantı ve faaliyetlere katılması teşvik edilerek kendilerini güncellemeleri ve gelişmelerden haberdar olmaları sağlanmaktadır (İlgili kayıtlar bölüm kalite dosyasında mevcuttur). Bu amaçla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü, Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Yönergesi (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139898) takip edilmektedir.

3.3.4. İş Yükleri

Çocuk Gelişimi Programı:

Ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenme yöntemi;

Çocuk Gelişimi Programı Öğrenim Planınında yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerine göre AKTS bilgileri güncellenmiş olup, Bologna Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

İlk ve Acil Yardım Programı:

İlk ve Acil Yardım Programı Öğrenim Planınında yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerine göre AKTS bilgileri güncellenmiş olup, Bologna Bilgi Sisteminde yer almaktadır (http://bologna.bilecik.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=244&bot=442). OBS Bologna Bilgi Sistemi üzerinden de takip edilebilir.

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programına Öğrenim Planınında yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerine göre AKTS bilgileri güncellenmiş olup, Bologna Bilgi Sisteminde yer almaktadır (http://bologna.bilecik.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=256&bot=456). OBS Bologna Bilgi Sistemi üzerinden de takip edilebilir.

3.3.5. Öğrenci Katılımı

Çocuk Gelişimi Programı:

Öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde öğrenci görüşlerinin alınma yöntemi; iç-dış paydaşlara TYYÇ kriterleri dikkate alarak hazırlanmış olan anketler uygulanarak belirlenir.

İlk ve Acil Yardım Programı:

İç-dış paydaşlara TYYÇ kriterleri dikkate alarak hazırlanmış olan anketler uygulanarak belirlenir.

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

İç-dış paydaşlara TYYÇ kriterleri dikkate alarak hazırlanmış olan anketler uygulanarak belirlenir

3.3.6. Uluslararası Hareketlilik

Çocuk Gelişimi Programı:

Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sisteminin uluslararası hareketlilik programlarında kullanılma yöntemi; kurum yönergeleri doğrultusunda alınan komisyon ve kurul kararları ile belirlenir (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/75324) (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139053).

İlk ve Acil Yardım Programı:

Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sisteminin uluslararası hareketlilik programlarında kullanımı kurum yönergeleri doğrultusunda alınan komisyon ve kurul kararları ile belirlenir (İlgili kayıtlar bölüm sekreterliğinde arşivlenmektedir).

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sisteminin uluslararası hareketlilik programlarında kullanımı kurum yönergeleri doğrultusunda alınan komisyon ve kurul kararları ile belirlenir (İlgili kayıtlar bölüm sekreterliği arşivinde mevcuttur).

3.3.7. Deneyimleme

Programımızda Okul öncesi Uygulamaları I-II ve Özel eğitimde Uygulama dersleri bulunmakta olup programdaki öğretim elemanları tarafından yürütülmekte ve değerlendirilmektedir.

3.3.7.1. Süreçler

Çocuk Gelişimi:

Staj ve işyeri eğitimleri için tanımlı süreçler; Meslek Yüksekokulumuzda öğrencilerin uygulama dersleri kapsamında bulunacakları kurum dışı deneyim olanakları edinmeleri planlanan kurumlar Bölüm Kurulu kararları ile belirlenmekte ve kurum yöneticileri ile bölüm başkanları veya öğretim elemanları düzeyinde görüşmeler yapılmaktadır. Bu görüşmeler sonucunda eğitim-öğretim dönemi içinde beklentilerimiz karşılıklı olarak görüşülmektedir. Öğrencilerin uygulama başarılarının değerlendirmelerinde uygulama yaptıkları kurumda ki elemanların değerlendirmeleri de göz önünde bulundurulmaktadır. Bu sürecin uygulanması “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Okul Öncesi Uygulamaları Ve Özel Eğitimde Uygulama Derslerine İlişkin Yönergesi” doğrultusunda yürütülmektedir (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/87611 ).

3.3.7.2. Paydaş Güvenceleri

Paydaşların katılımını güvence altına alma yöntemleri;

İç-dış paydaşlar ile yapılan resmi yazışmalar ve yönergeler ile sağlanır. Paydaşlara Anket Uygulama Yönergesi doğrultusunda anketler uygulanmaktadır (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/146587).

İlk ve Acil Yardım Programı:

Programımızda Mesleki Uygulama ve Yaz Stajı dersleri bulunmakta olup Program Staj Komisyonu ve Programdaki Öğretim Elemanları tarafından yürütülmekte ve değerlendirilmektedir.

3.3.7.2. Paydaş Güvenceleri

Kurumlararası yapılan protokollerle (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/136223) ve  önyaz stajlarında öğrenci staj değerlendirme formuyla paydaş katılımı sağlanmaktadır (http://w3.bilecik.edu.tr/saglikhizmetleri/wp-content/uploads/sites/42/2018/09/STAJ-DEFTER%C4%B0-%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0LERE-VER%C4%B0LECEK-OLAN.pdf).

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Programımızda  Yaz Stajı dersi bulunmakta olup Program Staj Komisyonu ve Programdaki Öğretim Elemanları tarafından yürütülmekte ve değerlendirilmektedir.

3.3.7.2.Paydaş Güvenceleri

Yaz stajlarında öğrenci staj değerlendirme formuyla paydaş katılımı sağlanmaktadır (http://w3.bilecik.edu.tr/saglikhizmetleri/wp-content/uploads/sites/42/2018/09/STAJ-DEFTER%C4%B0-%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0LERE-VER%C4%B0LECEK-OLAN.pdf).

3.3.8. Seçmeli Dersler

Programımız çerçevesinde mesleki seçmeli dersler bulunmakta ve öğrencilerimiz bu dersleri öğrenimleri boyunca seçmektedir.

3.3.8.1. Disiplinlerarası Seçmeli Dersler

Çocuk Gelişmi:

Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli derslere öğrenciler yönlendirilme yöntemi; Mesleki seçmeli derslerinin yanı sıra öğretim elemanlarının yetkinlikleri doğrultusunda disiplinlerarası seçmeli dersler de müfredatlarına eklenmesi planlanmaktadır.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Programımız çerçevesinde mesleki ve mesleki olmayan seçmeli dersler bulunmakta ve öğrencilerimiz bu dersleri öğrenimleri boyunca seçmektedir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri:

Mesleki seçmeli derslerinin yanı sıra müfredatlarında bulunan disiplinlerarası seçmeli derslerin programdaki öğretim elemanlarının ve  bölüm dışından görevlendirilen öğretim elemanı destekleriyle  kültürel derinlik kazanımı ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı verilmekte ve danışmanları tarafından öğrenci yönlendirilmektedir. MOS (Mesleki Olmayan Seçmeli) ön koduyla açılan bu dersler Bologna Bilgi Sistemi’nde görülebilir (http://bologna.bilecik.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=256&bot=456).

3.3.9. Seçmeli Derslerin Yönetimi

Tüm programlarda her eğitim-öğretim yarıyılında programımız tarafından zorunlu derslerin yanı sıra mesleki seçmeli dersler belirlenerek, öğrenci danışmanları kontrolünde öğrencilerin ders seçimleri yapılmaktadır.

3.3.9.1. Seçmeli Ders Uygulamaları

Çocuk Gelişimi Programı:

Her bölümün seçmeli ders havuzunda yer alan derslerle ilgili belirli aralıklarla yapılan bölüm kurulu toplantılarında öğretim elemanlarının katılımıyla değerlendirmeler yapılmaktadır. Seçmeli dersler güncellenirken öğrencilere katkı sağlayacak derslerin verilmesi amaçlanmaktadır.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Her eğitim-öğretim yarıyılında programımız tarafından zorunlu derslerin yanı sıra mesleki ve mesleki olmayan seçmeli dersler belirlenerek, öğrenci danışmanları kontrolünde öğrencilerin ders seçimleri yapılmaktadır.

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Her eğitim-öğretim yarıyılında programımız tarafından zorunlu derslerin yanı sıra mesleki ve mesleki olmayan seçmeli dersler belirlenerek, öğrenci danışmanları kontrolünde öğrencilerin ders seçimleri yapılmaktadır.

3.3.10. Öğrenci Danışmanları

Çocuk Gelişimi Programı:

Birimde öğrenci danışmanlık sistemi uygulamalarının yürütülme yöntemi;

Üniversitemizin Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca; Programımıza kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında, bölüm kurulu ile program öğretim elemanları arasından bir danışman belirlenmektedir (İlgili belgeler bölüm sekreterliğinde arşivlenmektedir).

Danışman, öğrenciyi izlemek, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olmak sorumluluğundadır. Öğrencinin kayıt yenileme, ders ekleme-silme işlemleri, bu yönetmelik çerçevesinde danışman onayı ile yapılmaktadır.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Üniversitemizin Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca; Programımıza kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında, bölüm kurulu ile program öğretim elemanları arasından bir danışman belirlenmektedir (İlgili kayıtlar bölüm sekreterliğinde arşivlenmektedir).

Danışman, öğrenciyi izlemek, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olmak sorumluluğundadır. Öğrencinin kayıt yenileme, ders ekleme-silme işlemleri, bu yönetmelik çerçevesinde danışman onayı ile yapılmaktadır.

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Üniversitemizin Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca; Programımıza kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında, bölüm kurulu ile program öğretim elemanları arasından bir danışman belirlenmektedir (İlgili belgeler bölüm sekreterliğinde arşivlenmektedir). Danışman, öğrenciyi izlemek, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olmak sorumluluğundadır. Öğrencinin kayıt yenileme, ders ekleme-silme işlemleri, bu yönetmelik çerçevesinde danışman onayı ile yapılmaktadır.

3.3.10.1. Etkinlikler

Tüm programlar için öğrenci danışmanlık sistemi etkililiği değerlendirme yöntemi;

Danışmanlık sisteminin etkililiği bölüm başkanı tarafından değerlendirilmektedir.

3.3.10.2. Değerlendirme

Tüm programlar için öğrenci danışmanlık sistemi değerlendirme sonuçlarına göre yapılan işlemler;

Akademik danışman; öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye önerilerde bulunmakta ve öğrenciyi yönlendirmektedir. Mezuniyet için gerekli olan zorunlu ve seçmeli dersleri eksiksiz olarak ilgili yönetmelik çerçevesinde almasını önermekte ve aldığı dersleri onaylamakta, bölümler tarafından yapılan ders içeriklerindeki değişiklikler nedeni ile uygulanan intibaklarda öğrencileri yönlendirmekte, öğrencilerin karşılaştığı problemlerin çözümünde rehberlik ederek, gerektiğinde ilgili mercilere görüşmeler yapmaktadır. Öğrenci bilgi sisteminden durumları gözlemlenen öğrencileri gerektiğinde çağırılarak özel olarak görüşmeler gerçekleştirir.

3.3.10.3. Başarı Ölçümleri

Tüm programlar için Bologna kriterlerine göre öğretim elemanları tarafından öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirme ölçütleri öğrenci bilgi sistemi üzerinden tanımlanmaktadır.

3.3.10.4. İlan

Tüm programlar için ders seçiminden sonra ders ile ilgili ölçme ve değerlendirme kriterleri OBS üzerinden ilan edilmektedir.

3.3.10.5. Güvence

Tüm programlarda BDY süreçleri uygulanması için güvence yöntemi;

Tüm programlarda öğretim elemanları dersler ile ilgili ölçme ve değerlendirme kriterlerini belirlemeleri ve sisteme tanımlamaları için belirli bir tarih verilmekte ve o tarihe kadar öğretim elemanlarından bu kriteri sisteme tanımlamaları istenmektedir.

3.3.11. Mezuniyet Koşulları

Çocuk Gelişimi Programı:

Öğrenci mezuniyet koşullarının tanımlanması;

Öğrenci mezuniyet koşulları, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlanmıştır (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/41945).

İlk ve Acil Yardım Programı:

Öğrenci mezuniyet koşulları, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlanmıştır (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/41945).

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Öğrenci mezuniyet koşulları, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlanmıştır (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/41945).

3.3.12. Çıktı Ölçümleri

Çocuk Gelişimi Programı:

Program ve ders öğrenme çıktıları BDY yoluyla ölçülme yöntemi;

BDY yoluyla ölçülmesine yönelik çalışmalar hazırlık aşamasındadır.

İlk ve Acil Yardım Programı:

BDY (Bağımsız Denetim Yönetmeliği) yoluyla ölçülmesine yönelik çalışmalar hazırlık aşamasındadır.

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

BDY (Bağımsız Denetim Yönetmeliği) yoluyla ölçülmesine yönelik çalışmalar hazırlık aşamasındadır

3.3.13. BDY

Çocuk Gelişimi Programı:

BDY konusunda Birimde yapılan bilgilendirme ve eğitimler;

Bu anlamda bir çalışma yapılmamaktadır.

İlk ve Acil Yardım Programı:

BDY konusunda Birimde henüz bilgilendirme ve eğitim çalışması yapılmamıştır.

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

BDY konusunda Birimde henüz bilgilendirme ve eğitim çalışması yapılmamıştır.

3.3.14. Öğrenci Hakları

Çocuk Gelişimi Programı:

Birimde, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler;

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’nde (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59047) yer almaktadır.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Birimde, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler;

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’nde (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59047) yer almaktadır..

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Birimde, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’nde (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59047) yer almaktadır.

3.3.15. Öğrenci Şikâyetleri

Çocuk Gelişimi Programı:

Öğrenci şikâyetleri;

Öğrencilerin şikâyetleri dilekçe yoluyla kayıt altına alınmaktadır.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Öğrencilerin şikâyetleri dilekçe yoluyla kabul edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Öğrencilerin şikâyetleri dilekçe yoluyla kabul edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

3.3.15.1. Şikayet Giderme Politikaları

Çocuk Gelişimi Programı:

Öğrenci şikâyetlerini gidermek için uygulanan politikalar;

Öğrencilerin mağdur olmasını engelleyecek şekilde bölüm kurulları veya ilgili komisyonlar tarafından değerlendirilmektedir.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Öğrenci şikâyetleri öğrenci mağduriyetine yol açılmaması adına bölüm kurulları veya ilgili komisyonlar tarafından ivedilikle değerlendirilmektedir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı:

Öğrencilerin genel (alana özgü olmayan) program öğrenme çıktılarını kazanmaları ders müfredatındaki mesleki olmayan seçmeli dersler, ders dışı etkinlikler, uzaktan eğitim koordinatörlüğü kapsamındaki dersler ve kulüp faaliyetleriyle güvence altına alınmaktadır.

3.3.16. Alan Dışı Öğrenme

Çocuk Gelişimi Programı:

Öğrencilerin genel (alana özgü olmayan) program öğrenme çıktılarını kazanmaları için güvence altına alma yöntemi;

Öğrencilerin aktarılabilir beceriler kazanmaya yönelik almak istedikleri üniversite ve bölüm seçmeli dersler danışmanları tarafından incelenmekte ve bu derslerin program çıktılarını destekleme durumları değerlendirilmektedir.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Öğrencilerin genel (alana özgü olmayan) program öğrenme çıktılarını kazanmaları ders müfredatındaki mesleki olmayan seçmeli dersler, ders dışı etkinlikler, uzaktan eğitim koordinatörlüğü kapsamındaki dersler ve kulüp faaliyetleriyle güvence altına alınmaktadır.

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Öğrencilerin genel (alana özgü olmayan) program öğrenme çıktılarını kazanmaları ders müfredatındaki mesleki olmayan seçmeli dersler, ders dışı etkinlikler, uzaktan eğitim koordinatörlüğü kapsamındaki dersler ve kulüp faaliyetleriyle güvence altına alınmaktadır.