3.2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

3.2.1. Güncelleme

Çocuk Gelişimi Programı:

Bölüm/Programların müfredat programları öncelikle Bölüm Kurullarında tartışılmaktadır. Bölüm toplantı tutanaklarının müdürlüğe iletilmesinden sonra üniversitemiz senatosuna sunulmakta, alınan kararlar doğrultusunda yeni müfredat programı uygulanmaya başlanılmaktadır. Programların gözden geçirilmesi yılda bir defa olmak üzere Mayıs- Haziran döneminde başlayıp iç ve dış paydaşlarla görüşme yöntemi ile uygulanmaktadır.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Programların gözden geçirilmesi ve güncellenmesinin yapılması bölüm kurullarındaki alınan kararlar ve öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda ve planlanan çalıştaylardan elde edilen görüşler ile sağlanır.

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Programların gözden geçirilmesi ve güncellenmesinin yapılması bölüm kurullarındaki alınan kararlar ve öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda planlanır.  Aynı zamanda çalıştaylardan elde edilen görüşlerin sürece dahil edilmesi hedeflenmektedir.

3.2.2. Yöntemler

Çocuk Gelişimi Programı:

Programı gözden geçirme ve güncelleme yöntemleri bölüm kurullarında iç ve dış paydaş görüşleri değerlendirilerek ve öğrencilerin ihtiyaçları göz önüne alınarak yeni derslerin açılması planlanmaktadır. Bunun için gerekli form Bölüm Başkanlığı tarafından doldurularak Müdürlüğe iletilmektedir (Çocuk gelişimi bölümü kurul toplantıları kararları bölüm sekreterliğinde arşivlenmektedir).

İlk ve Acil Yardım Programı:

Programı rutin olarak yapılan Bölüm ve Yönetik Kurul toplantıları aynı zamanda senato kararları ile gözden geçirilip güncellenmektedir (Gerekli bölüm kurul toplantıları bölüm sekreterliğinde arşivlenmektedir).

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Rutin olarak yapılan bölüm kurulları ve yönetim kurul toplantıları, aynı zamanda senato kararları ile program gözden geçirilmekte ve  güncellenmektedir ( Gerekli bölüm kurul toplantıları bölüm sekreterliğinde arşivlenmektedir).

3.2.3. Paydaş Katkıları

Çocuk Gelişimi Programı:

Üniversitemizde dış paydaşlara yönelik “Dış Paydaş Anketi” Anket Uygulama Yönergesi doğrultusunda uygulanması hedeflenmektedir. Uygulanacak olan anket sonuçlarının raporlandırılarak bölüm başkanlıklarına müfredat güncelleme çalışmalarında rehberlik etmesi amacı için iletilmesi gerekmektedir (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/146587).

İlk ve Acil Yardım Programı:

Program güncelleme çalışmalarına paydaş katkıları; yapılması planlanan çalıştay çerçevesinde iç-dış paydaşlardan elde edilen bilgilerle (anket uygulanması ve yüz yüze yapılan görüşmeler gibi) sağlanır.

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Program güncelleme çalışmalarına paydaş katkıları; ilki düzenlenmiş olan ve yapılması planlanan çalıştay çerçevesinde iç-dış paydaşlardan elde edilen bilgilerle (anket uygulanması ve yüz yüze yapılan görüşmeler gibi) sağlanır.

3.2.4. Güvenceler

Çocuk Gelişimi Programı:

Birimin, eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını güvence altına alma yöntemi;

Bilgi formları, uygulama dosyaları ve ders uygulama dosyalarından oluşan Ders Bilgi Paketleri Dosyalarındadır (http://bologna.bilecik.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=273&bot=475).

 

Programımızda yeterlilikler anketler ile belirlenmiştir. Yeterliliklerin belirlenmesinde programdan mezun olacak öğrencinin istihdam edilmesinde sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri program öğretim elemanlarınca oluşturulmuştur. Öğrenme çıktılarına ulaşımın sağlanması için gerekli düzenlemeler bu doğrultuda yapılması planlanmaktadır.

Ders Bilgi Paketleri,

3.2.4.1: Bilgi Formları (Ders)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu http://w3.bilecik.edu.tr/saglikhizmetleri/ogrenci/ders-icerikleri/linkinden erişilebilmektedir.

3.2.4.2: Uygulama Dosyaları (Ders)

3.2.4.2.1. Uygulama Çizelgesi

Ders kapsamında uygulaması olan dersleri içermektedir (İlgili kayıtlar bölüm kalite dosyasında mevcuttur).

3.2.4.2.2. Değerlendirme Raporları (Öğretim Üyesi)

Bulunmamaktadır.

3.2.4.2.3. Anket Sonuçları (Öğrenci Değerlendirme)

Bulunmamaktadır.

3.2.4.2.4. Sınav Dosyaları

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşlerinde arşivlenmektedir.

3.2.4.2.5. Sınav Soruları ve Puanları

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşlerinde arşivlenmektedir.

3.2.4.2.6. Soruların Çözümleri

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşlerinde arşivlenmektedir.

3.2.4.2.7. En Yüksek-Orta-En Düşük Cevap Kağıdı Fotokopisi

Resmi notlar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri arşivinde bulunmakla birlikte, en yüksek-orta ve düşük notlu cevap kağıdı fotokopilerinin Bölüm Başkanlığı’nda bulunması hedeflenmektedir.

3.2.4.2.8. Ders İle İlgili Proje Dosyaları

Bulunmamaktadır.

3.2.4.2.9. En İyi Proje/Uygulama

Bulunmamaktadır.

3.2.4.2.10. Resmi Not Listesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri arşivinde bulunmakla beraber, OBS’den de ulaşılabilmektedir.

3.2.4.3: Ders Uygulama Dosyaları

3.2.4.3.1. Program Çıktıları Değerlendirme Raporu

Bologna dosyalarında bulunmaktadır.

3.2.4.3.2. Dersin Program Çıktıları Matrisi

Bologna dosyalarında bulunmaktadır.

3.2.4.3.3. Öğrenim Çıktıları Değerlendirme Anketi

Mevcut verilerin iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar sürmektedir.

3.2.4.3.4. Değerlendirme ve Öneriler (Bölüm ve Program Çıktılarının Sağlanmasına Yönelik Değerlendirme ve Öneriler)

Mevcut verilerin iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar sürmektedir.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Ders Bilgi Paketleri,

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi üzerinden ulaşılabilmektedir (http://bologna.bilecik.edu.tr/default.aspx).

3.2.4.1 Ders Bilgi Formları (Ders)

Bologna Bilgi Sisteminden ulaşılabilmektedir.

3.2.4.2. Uygulama Dosyaları (Ders)

3.2.4.2. 1. Uygulama Çizelgesi: Mesleki uygulama dersine ait uygulama çizelgesi Bölüm Kalite dosyasında yer almaktadır. Laboratuvar çalışması bulunan dersler Bologna Bilgi Sistemi üzerinden görülebilir.

3.2.4.2.2. Değerlendirme Raporları (Öğretim Üyesi): Bologna dosyasında bulunmaktadır (Programlara ait dosyada mevcuttur).

3.2.4.2.3. Anket Sonuçları (Öğrenci değerlendirme):Bologna dosyasında bulunmaktadır (Programlara ait dosyada mevcuttur).

3.2.4.2.4. Sınav dosyaları: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşlerinde arşivlenmektedir.

3.2.4.2.5. Sınav soruları ve puanları: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşlerinde arşivlenmektedir.

3.2.4.2.6. Soruların çözümleri: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşlerinde arşivlenmektedir.

3.2.4.2.7. En yüksek-orta-en düşük cevap kağıdı fotokopisi: Resmi notlar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri arşivinde bulunmakla birlikte, en yüksek-orta ve düşük notlu cevap kağıdının birer kopyasının Bölüm Başkanlığı’nda arşivlenmesi hedeflenmektedir (İlgili belgeler bölüm kalite dosyasında mevcuttur).

3.2.4.2.8. Ders ile ilgili proje dosyaları: Bulunmamaktadır.

3.2.4.2.9. En iyi proje/uygulama: Bulunmamaktadır.

3.2.4.2.10. Resmi not listesi: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri arşivinde bulunmakla beraber, OBS’den de ulaşılabilmektedir.

3.2.4.3. Ders Uygulama Dosyaları,

3.2.4.3.1. Program çıktıları değerlendirme raporu: Bologna dosyalarında bulunmaktadır.

3.2.4.3.2. Dersin program çıktıları matrisi: Bologna Bilgi Sisteminde yer alamaktadır.

3.2.4.3.3. Öğrenim çıktıları değerlendirme anketi: Mevcut verilerin iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar sürmektedir.

3.2.4.3.4. Değerlendirme ve Öneriler (Bölüm ve program çıktılarının sağlanmasına yönelik değerlendirme ve öneriler): Mevcut verilerin iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar sürmektedir.

 

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Ders Bilgi Paketleri,

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi üzerinden ulaşılabilmektedir (http://bologna.bilecik.edu.tr/default.aspx).

3.2.4.1 Ders Bilgi Formları (Ders)

Bologna Bilgi Sisteminden ulaşılabilmektedir.

3.2.4.2. Uygulama Dosyaları (Ders)

3.2.4.2. 1. Uygulama Çizelgesi: Laboratuvar çalışması bulunan dersler Bologna Bilgi Sistemi üzerinden görülebilir.

3.2.4.2.2. Değerlendirme Raporları (Öğretim Üyesi): Bologna dosyasında bulunmaktadır (Programlara ait dosyada mevcuttur)

3.2.4.2.3. Anket Sonuçları (Öğrenci değerlendirme): Bulunmamaktadır.

3.2.4.2.4. Sınav dosyaları: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşlerinde arşivlenmektedir.

3.2.4.2.5. Sınav soruları ve puanları: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşlerinde arşivlenmektedir.

3.2.4.2.6. Soruların çözümleri: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşlerinde arşivlenmektedir.

3.2.4.2.7. En yüksek-orta-en düşük cevap kağıdı fotokopisi: Resmi notlar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri arşivinde bulunmakla birlikte, en yüksek-orta ve düşük notlu cevap kağıdı fotokopilerinin Bölüm Başkanlığı’nda bulunması hedeflenmektedir.

3.2.4.2.8. Ders ile ilgili proje dosyaları: Bulunmamaktadır.

3.2.4.2.9. En iyi proje/uygulama: Bulunmamaktadır.

3.2.4.2.10. Resmi not listesi: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri arşivinde bulunmakla beraber, OBS’den de ulaşılabilmektedir.

3.2.4.3. Ders Uygulama Dosyaları,

3.2.4.3.1. Program çıktıları değerlendirme raporu: Bologna dosyalarında bulunmaktadır.

3.2.4.3.2. Dersin program çıktıları matrisi: Bologna Bilgi Sisteminde yer alamaktadır.

3.2.4.3.3. Öğrenim çıktıları değerlendirme anketi: Mevcut verilerin iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar sürmektedir.

3.2.4.3.4. Değerlendirme ve Öneriler (Bölüm ve program çıktılarının sağlanmasına yönelik değerlendirme ve öneriler): Mevcut verilerin iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar sürmektedir.

3.2.5. İzlemeler

Çocuk Gelişimi Programı:

Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla kullanılan mekanizmalar; çalıştay sonucu iç ve dış paydaş anketlerini kapsar.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla kullanılan mekanizmalar; çalıştay sonucu iç ve dış paydaş anketlerini kapsar.

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla kullanılan mekanizmalar; çalıştay sonucu iç ve dış paydaş anketlerini kapsar.

3.2.6. İyileştirmeler

Çocuk Gelişimi Programı:

Program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları;

Mezun öğrencilerimiz ve iç-dış paydaşlarımız ile yapılan görüşme ve değerlendirmeler sonucunda ve ulusal düzeydeki programlar ile ilgili mevzuat değişimleri göz önüne alınarak program çıktıları güncellenebilmektedir.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları; değerlendirme  sonuçlarına göre seminerler ve yüz yüze görüşme ile TYÇÇ’nde belirlenen kriterler dikkate alınarak gerekli iyileştirmeler ve geri beslemeler yapılır.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı:

Bölüm ve Yüksekokul Kurul toplantılarına ek olarak, program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda değerlendirme raporları sonuçlarına göre  seminerler, yüz yüze görüşmeler ve çalıştaylar düzenlenerek, TYÇÇ’nde belirlenen kriterler dikkate alınarak gerekli iyileştirme ve geri beslemelerin yapılması planlanmaktadır.

3.2.7. Bilgilendirmeler

Çocuk Gelişimi Programı:

Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda paydaşların bilgilendirme yöntemi; iç-dış paydaşlarla yapılan yüz yüze görüşmeler ve toplantılarla veya web sayfası aracılığıyla yapılan duyurularla sağlanır.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda paydaşların bilgilendirme yöntemi; iç-dış paydaşlarla yapılan yüz yüze görüşmeler ve toplantılarla veya web sayfası aracılığıyla yapılan duyurularla sağlanır.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı:

Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda paydaşların bilgilendirme yöntemi; İç-dış paydaşlarla yapılan yüz yüze görüşmeler ve toplantılarla veya web sayfası aracılığıyla yapılan duyurularla sağlanır.

3.2.8. Akreditasyon Destekleri

Çocuk Gelişimi Programı:

Program henüz bir akreditasyon sürecine girmemiştir.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Program henüz bir akreditasyon sürecine girmemiştir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı:

Program henüz bir akreditasyon sürecine girmemiştir.