2.3. Paydaş Katılımı

2.3.1. Paydaş Analizi

Paydaş analizi, kurumların hedef kitlesini ve tüm faaliyetlerini olumlu ya da olumsuz yönde etkileme gücü olan tüm aktörlerin belirlenmesini, tasnif edilmesini ve öncelikle dirilmesine dayanan bir süreçtir. Paydaş analizi kurumların durum analizine temel teşkil etmesi açısından önemlidir. Paydaşlar arasında öncelik sıralaması yapılırken çeşitli hizmetlere etki derecesi açısından değerlendirme yapılmaktadır.

 

ÜRÜN/HİZMET EĞİTİM ARAŞTIRMA YÖNETİM SÜREÇLERİ VE İDARİ HİZMETLER TOPLUMLA VE SEKTÖRLERLE İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
YARARLANICILAR Önlisans Eğitimi Bilimsel Yayın ARGE Projeler Mali Mevzuat ve Uygulama İdari mevzuat bilgilendirme ve uygulama Yönetim ve Destek Hizmetleri:

Öğrenci işleri, Personel, Mali,Teknik

Eğitim Yaşam boyu, Uzaktan Eğitim, Sertifika programları Diğer Hizmetler: Bilim, Kültür, Spor, Sanat
İÇ PAYDAŞLAR
Öğrenciler +++ + + +++ ++
Öğretim Üyeleri +++ +++ +++ + + +++ +++ ++
Öğretim Yardımcıları +++ ++ ++ + + +++
İdari Personel + + +++ +++ +++ + +
DIŞ PAYDAŞLAR
TBMM + ++ ++ +++ +++
Sayıştay + +
YÖK ++ ++ ++ + ++ + +
Maliye Bakanlığı +++ + + +++
Sanayi Bakanlığı ++ ++
Milli Eğitim Bakanlığı ++ + +
Sağlık Bakanlığı +++ +++
TÜBİTAK +++ +++
Kamu Kurumları ++ ++
Özel Kurumlar ++ ++
Sivil Toplum Kuruluşları +++ +++
Belediyeler + + + ++ ++
Akreditasyon Kurumları +++ ++ ++ ++ ++ + +++ +++
AB ve Uluslararası Kuruluşlar +++ ++ ++ ++ ++ +++ +++
Mezunlar + + +
Öğrenci Velileri +

2.3.2. Paydaş Katılımı

Yapılan genel toplantılardaki belirtilen görüşler doğrultusunda gerçekleşmektedir.

2.3.3. İ.P. Bilgilendirme

Mail, web sayfası, duyuru panosu, OBS ve EBYS sistemi gibi çeşitli yollar üzerinden gerçekleşmektedir.

2.3.4. İ.P. Geri Bildirimi

Önceki süreçlerde paydaş görüşleri toplantılar aracılığıyla alınırken, bu anlamda daha fazla çalışma yapılmakta ve anketler, değerlendirme raporları gibi araçlar hazırlanmaktadır. Önümüzdeki kalite sürecinde de bu anlamda kullanılması amaçlanmaktadır.

2.3.5. Dış Paydaş

Kalite sürecinde dış paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı yapılan çalıştaylar yapılmıştır (Program Kalite dosyalarında mevcuttur.).İlerleyen süreçlerde belirtilen görüşler değerlendirilip eğitim süreçlerine dâhil edilecektir.

2.3.6. D.P. Bilgilendirme

Alınan kararlar ve güncellenen yönergeler kurum ve birim web sayfalarında paylaşılmakta ve bu sayede dış paydaşların bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

2.3.7. D.P. Geri Bildirim

Birimde dış paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere düzenli olarak kullanılan geri bildirim mekanizmaları bulunmamaktadır. Önümüzdeki kalite sürecinde bu anlamda anketler hazırlanmakta ve kullanılması amaçlanmaktadır.

2.3.8. D.P. Katılımı

Dış paydaşların katılımını sağlamak amacıyla 2018-2019 Eğitim – Öğretim yılında çalıştay gerçekleştirilmiştir.

2.3.9. Mezunlar

Önceki süreçlerde mezun öğrencilerle ilişkilerin yönetilmesi için herhangi bir sistem geliştirilmemiştir. Kurumumuz kalite sürecinde mezun öğrencilerin katılımını sağlamak amacıyla Mezun Öğrenciler ve Kariyer Merkezi Koordinatörlüğünü kurmuştur. Program bünyesinde yer alan öğretim elamanları da yapılan görevlendirilmelerle bu süreçte görev almaktadır(KIDR/2/2.3.9/04).

2.3.10. Öğrenci Katılımları

Karar alma süreçlerine öğrenci katılımı öğrencilere anketler yapılmıştır ve daha sonra değerlendirmeler yapılıp eğitim süreçlerine dahil edilmesi planlanmaktadır. Kalite sürecinde öğrencilerin katılımını artırmak amacıyla çalışmalar devam etmektedir.

2.3.11. Dış Katkılar

Birimimizde öğrencilerin eğitim sürecinde yer alan yaz stajı kapsamında İl Sağlık ve Milli Eğitim Müdürlükleri bölümlerin gelişimine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır. İlgili evraklar müdürlük dosyasında bulunmaktadır (KIDR/2/2.3.11/04).