2.2. Kalite Komisyonlarının Görev,Sorumluluk ve Faaliyetleri

2.2.1. Periyodik Yönetim Süreçleri

Birimde tanımlı, periyodik olarak gerçekleştirilen ve sürekli iyileştirme bakış açısıyla yürütülen Kalite Yönetim süreçleri (sistemi, yaklaşımı, mekanizması vb.);

  • Programlarımızda görevli öğretim elemanları tarafından öğrencilerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yeterlilikler takip edilmekte ve iyileştirme çalışmaları yapılmakta,
  • Bölüm kurullarında bu amaçla görüşmeler yapılmakta ve kararlar alınmaktadır (Bölüm Kurul toplantı tutanakları bölüm sekreteri tarafından arşivlenmektedir).

2.2.2. Gruplar

Kalite komisyonu yansıra, birime özgü kalite odaklı komisyon/danışma grupları;

  • Bölüm kurulları bu kapsamda kalite sürecinde destek vermektedir. Ayrıca tüm bölümlerin kalite komisyonları oluşturulması adına çalışmalar yapılmaktadır.

2.2.3. İlişkiler

Birimde Kalite Yönetiminden sorumlu kişi/kişiler Kalite Komisyonu ile ilişkilendirilme yöntemi;

Tüm programların kalite sorumluları birim kalite komisyonunda görevlendirilmekte ve yer almaktadır.

2.2.4. Temsil

Birimde Kalite Yönetimi çalışmalarına tüm paydaşların katılımı/temsiliyeti;

Yüksekokul Kalite Komisyonu Başkanı, Üniversite Kalite Koordinatörlüğü ile düzenlenen periyodik toplantılara katılmakta, toplantı çıktılarını Yüksekokul Kalite Komisyonu’nda paylaşmaktadır. Programımızda sürdürülmekte olan kalite çalışmaları ise,  Birim Kalite Komisyonu aracılığı ile Yüksekokulu Kalite Komisyonu’na aktarılmaktadır.  Komisyon çalışmaları, alınan kararlar ve düzenlemeler Birim Kalite Komisyonu tarafından program öğretim elemanlarına iletilmekte; yapılan çalışmalara katılmaları hususunda tüm program elemanları teşvik edilmektedir (Kalite çalışmaları kapsamında yapılan kalite kurul toplantıları KIDR/2/2.2.4/04 mevcuttur.)

2.2.5. Değerlendirmeler

Birimin geçmişten bugüne kadar geçirmiş olduğu ve devam eden dış değerlendirmeler, program ve laboratuvar akreditasyonları, sistem standartları deneyimleri ve bu deneyimlerden öğrenimleri ve kazanımları;

  • Birimimiz programları daha önce iç-dış değerlendirmeye tabi tutulmamıştı.

2.2.6. Kalite Kültürü

Birim içinde kalite kültürünün yaygınlaşması ve benimsenmesi için yapılanlar;

  • Toplantı, çalıştay, resmi yazışmalar ve benzeri faaliyetler yapılmaktadır.

2.2.7. Ortak Hedefler

Birim lideri, amaç ve hedefler doğrultusunda çalışanların hedef birliğini sağlama yöntemi;

  • Birimimiz de, üniversitemizin misyon, vizyon ve stratejik planı doğrultusunda hedef birliği sağlanmaya çalışılmaktadır.

2.2.8. PUKO (Eğitim-Öğretim)

Eğitim-öğretim süreçlerinde PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi;

Eğitim-öğretim süreçlerinde PUKÖ döngüsünün gerçekleştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Bu anlamda birim staj yönergemiz 2018 yılında oluşturulmuş ve 2018 Yaz döneminde uygulanmıştır. Yönergedeki durumlar 2018 Eylül döneminde gözden geçirilmiş ve yönerge güncellenerek rektörlük makamına sunulmuştur.

2.2.9. PUKO (Ar-Ge)

Araştırma-geliştirme süreçlerinde PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi;

Araştırma-geliştirme süreçlerinde PUKÖ döngüsünün gerçekleştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

2.2.10. PUKO (Toplumsal)

Toplumsal katkı süreçlerinde PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi;

Toplumsal katkı süreçlerinde PUKÖ döngüsünün gerçekleştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

2.2.11. PUKO (Yönetsel)

Yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi;

Yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsünün gerçekleştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.