1.3. Misyonu, Vizyonu, Hedefleri ve Değerleri

1.3.1. Stratejik Plan

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun 2017-2021 yılı stratejik planı mevcuttur (KIDR/1/1.3.1./04).

1.3.2. Misyon

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu’nun amacı; evrensel değerler ışığında bilim ve teknoloji birikiminden yararlanarak ülkenin gereksinim duyduğu sağlık hizmetleri alanında, ön lisans düzeyinde üstün nitelikli ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi görev edinmektir.

1.3.3. Vizyon

Yüksek eğitim ve öğretim kalitesiyle her düzeyde rekabet edebilecek standartlara sahip, gelişen çağın gereklerine uygun, sağlık sektörünün gereksinim duyacağı yeni programlar geliştirerek sağlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

1.3.4. Değerler

Kurumun vizyonu ve misyonunun gerisinde yatan ilke ve inançların temelidir. Kurumsal davranışın dayanağı olan ana ilkelerdir.

1.3.5. Hedefler

Hedef 1: Eğitim-öğretim faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmek ve kaliteli meslek elemanları yetiştirmek

Hedef 2: Akademik personelimizin nitelik ve  niceliğini artırmak

Hedef 3: Yüksekokulumuzun fiziki yapısının genişletilmesini ve geliştirilmesini sağlamak

Hedef 4: Okul-sektör işbirliğini sağlamak ve geliştirmek

Hedef 5: Öğrenci tercihlerinde ilk 3’te yer alan bir Meslek Yüksekokulu olmak