1.2. Tarihsel Gelişimi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 29/03/2012 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurul kararı ile 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programlarının açılmasıyla Eğitim – Öğretime başlamıştır (KIDR/1/1.2/04.01). İlk açıldığında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programına 30 normal öğretim, 30 ikinci öğretim olmak üzere toplam 60 öğrenci alımı yapılırken, 2018-2019 Eğitim – Öğretim yılında 60 normal öğretim, 60 ikinci öğretim olmak üzere program bünyesinde 120 öğrenci alınmıştır.

2018-2019 öğretim yılı itibari ile toplamda ise 268 öğrenciye eğitim verilmeye devam etmektedir. Program kadrosunda bulunan bir Doçent, bir Dr. Öğr. Üyesi, üç tane de Öğr. Gör. olmak üzere 5 öğretim elamanı ile eğitimlerini sürdürmektedir.

İlk açıldığında İlk ve Acil Yardım Programına 40 normal öğretim öğrencisi alımı yapılırken, 2018-2019 Eğitim – Öğretim yılında 70 öğrenci alınmıştır. 2018-2019 öğretim yılı itibari ile toplamda ise 145 öğrenciye eğitim verilmeye devam etmektedir. Program kadrosunda bulunan iki öğretim görevlisi ile eğitimlerini sürdürmektedir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesine 24/07/2013 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurul kararı ile 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Çocuk Gelişimi programı eklenmiştir (KIDR/1/1.2/04.02).  İlk açıldığında Çocuk Gelişimi Programına 40 normal öğretim, 40 ikinci öğretim olmak üzere toplam 80 öğrenci alımı yapılırken, 2018-2019 Eğitim – Öğretim yılında 70 normal öğretim, 70 ikinci öğretim olmak üzere program bünyesinde 140 öğrenci alınmıştır. 2018-2019 öğretim yılı itibari ile toplamda ise 302 öğrenciye eğitim verilmeye devam etmektedir. Program kadrosunda bulunan üç öğretim görevlisi ile eğitimlerini sürdürmektedir.