8. Birim İç Değerlendirme Raporu

İlgili ‘Kalite’ bölümlerinde kodlanan KIDR’ler müdürlük dosyasında arşivlenmektedir.