7. Göstergeler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Performans Göstergeleri için http://w3.bilecik.edu.tr/saglikhizmetleri-tibbilaboratuvar/wp-content/uploads/sites/206/2019/03/TLT_PerformansGostergeleri.pdf tıklayınız.

İlk ve Acil Yardım Performans Göstergeleri için http://w3.bilecik.edu.tr/saglikhizmetleri-ilkveacilyardim/wp-content/uploads/sites/205/2019/03/performans-g%C3%B6stergeleri.docx tıklayınız.

Çocuk Gelişimi Performans Göstergeleri için http://w3.bilecik.edu.tr/saglikhizmetleri-cocukgelisimi/kalite/7-gostergeler/ tıklayınız.