İş Akış Süreçleri

Öğrenci Belgesi/Not Durum Belgesi İş Akış Süreci 
Sınav Programlarının Hazırlanması İş Akış Süreci
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İşlemleri İş Akış Süreci 
Öğrenci Temsilciliği Ve Konsey Seçim İşlemleri İş Akış Süreci
Yemek Bursu İşlemleri İş Akış Süreci
Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemleri İş Akış Süreci
Yeni Kulüp Kurma İşlemleri İş Akış Süreci
Yeni Bölüm Açılması İşlemleri İş Akış Süreci
 Sınavlara İtiraz İş Akış Süreci
Mazeret Sınav Dilekçe İş Akış Süreci 
İlişik Kesme İşlemleri İş Akış Süreci
Kayıt Yenileme İşlemleri İş Akış Süreci
Yeni Öğrenci Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

 

Akademik Birimler Birim Kurulu Karar Alımı İş Akış Süreci
Akademik Birimler Birim Yönetim Kurulu Karar Alımı İş Akış Süreci
Akademik Birimler Dr. Öğretim Üyesi Görev Uzatma Süreci İş Akış Süreci
Akademik Birimler Fakülte Yönetim Kurulu, Profesör, Doçent İle Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi Seçimi İş Akış Süreci
Akademik Birimler Hastalık İzni İş Akış Süreci
Akademik Birimler Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Öğretim Üyesi Alımı İş Akış Süreci
Akademik Birimler Akademik Teşvik İş Akış Süreci
Akademik Birimler Araştırma Görevlisi Alımı İş Akış Süreci
Akademik Birimler Araştırma Görevlisi Ve Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatma İş Akış Süreci
Akademik Birimler Bölüm Başkanı İş Akış Süreci
Akademik Birimler Doğrudan Temin Usulü İle Bakım – Onarım İş Akış Süreci
Akademik Birimler Doğrudan Temin Usulü İle Hizmet Alımı İş Akış Süreci
Akademik Birimler Doğrudan Temin Usulü İle Sarf Mazleme Satın Alma İş Akış Süreci
Akademik Birimler Dr. Öğretim Üyesi Alımı İş Akış Süreci
Akademik Birimler Hurdaya Ayırma İş Akış Süreci
Akademik Birimler Taşınır Devir Alma İş Akış Süreci
Akademik Birimler Taşınır Devretme İş Akış Süreci
Akademik Birimler Taşınır Yıl Sonu İşlemleri İş Akış Süreci
Akademik Birimler Taşınma İşlemleri İş Akış Süreci
Akademik Birimler Tüketim Malzemeleri Çıkışı İş Akış Süreci
Akademik Birimler Yıllık İzin İş Akış Süreci
Akademik Birimler Yurt İçi – Yurt Dışı Görevlendirme İş Akış Süreci
Akademik Birimler Zimmet Verme – Düşme İş Akış Süreci

 

Akademik Birimler Abonman Ödemeleri İş Akış Süreci
Akademik Birimler Bütçe Hazırlama İş Akış Süreci
Akademik Birimler Döner Sermaye İşleri İş Akış Süreci
Akademik Birimler Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akış Süreci
Akademik Birimler Stajyer Öğrencilerin Sigorta İşlemleri İş Akış Süreci
Akademik Birimler Tarla, Bağ Ve Bahçelerin Kullanılması İş Akış Süreci
Akademik Birimlerde İşçi Statüsünde Çalışan Personelin Denetlenmesi İş Akış Süreci