Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kapsamında 29/03/2012 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurul kararı ile 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca İlk ve Acil Yardım programın açılmasına karar verilmiştir.

 

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI

AMACI:

Başta hastaneler olmak üzere, diğer sağlık kuruluşları ve laboratuvarlarda çalışabilecek, bilgi ve tecrübe yönünden yeterli ve nitelikli ara elemanlar yetiştirmek.

PROGRAM HAKKINDA KISA BİLGİ:
Bu programda, klinik ve diğer araştırma laboratuvarlarında kullanılan yöntem ve cihazların işleyişi, tahlillerin yapılması konularında teknik eleman yetiştirilir. Mezunlar bireysel olarak çalışma yetkisine sahip olmayıp özel sağlık veya kamu kuruluşlarında iş bulma imkanına sahiptirler.. Programın teorik ve bir kısım uygulamalı dersleri yüksekokul bünyesinde yapılırken, staj ve diğer uygulamalar G.Ü. Tıp Fakültesinde yapılmaktadır. Dersler programda görevli öğretim üyeleri ve G.Ü Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Gelişen teknolojiye ve nüfus artışına paralel olarak mesleğin geleceği aydınlık olup, DMS/KMS sınavında başarılı olanlar kamu kurumlarında kolaylıkla istihdam edilebilirler. Bunun yanı sıra özel laboratuvarlarda da istihdamları mümkündür.

Eğitim Süresi: 2 yıl

Diploma türü: Önlisans

Öğrenci Sayısı: 140 (1. ve 2. sınıflar)

Öğretim Türü: Normal Öğretim ve İkinci Öğretim

Derslik Sayısı: 2

Laboratuar sayısı: 1

ÖĞRENCİLERDE ARANAN NİTELİKLER:

Fiziksel Özellikler: Kanunen bir kısıtlama olmamakla birlikte, bu meslekte el ve göz becerisi gerektiğinden bu uzuvlarında bir sakatlığın olmaması, mezuniyet sonrası şahsın başarısının yüksek olmasında etkendir. Gece ve/veya gündüz nöbet şeklinde çalışma olabileceğinden ve laboratuvarlarda devamlı ayakta durulduğundan bununla ilgili ortopedik bir sakatlığın olmaması da dikkate alınmalıdır.- Yetenek: El becerisi ve sabır gerektiren işlere yatkın olmak ve kan, balgam, idrar, dışkı, meni ve diğer biyolojik sıvılar veya operasyon ürünleri ile çalışma yapmaktan etkilenmemek.- İlgi: Teknik cihazlara, bilgisayar ve diğer otomasyon cihazlarına ilgisi olmak.

YÜKSEKOKULDA EĞİTİM SIRASINDA YAPILAN STAJ UYGULAMA VE SÜRESİ:

Yüksekokulumuzun Tıbbi Labaratuvar Programı I. Sınıf yaz döneminde 30 günlük zorunlu staj uygulaması yapılmaktadır.

PROGRAMI BİTİRENLERİN ÜNVANI VE ÇALIŞMA ALANLARI:

Bu programı bitirenler “Sağlık Teknikeri” ünvanı almaktadırlar. Çalışma alanları Devlet ve özel kuruluşlardaki tüm tıbbi tahlil laboratuvarlarıdır.İŞ İMKANLARI: Devlet Memurluğu sınavını kazanmak ve atanmak şartı ile bu sektördeki Devlet Hastaneleri, Sağlık Ocakları, Üniversite Hastaneleri ve S.S.K Hastaneleri’nin Tahlil laboratuvarları ve özel sektördeki hastane, tıbbi laboratuvar ve polikliniklerde tekniker olarak çalışabilirler.

MESLEĞİN GELECEĞİ:

Tıbbi Laboratuvar sektöründe her geçen gün özel ve resmi kuruluşlara ait laboratuvarlar artmaktadır. Geçen yıllarda bu bölümlere Tıbbi Laboratuvar eğitimi görmüş eleman bulunamadığı için Lise mezunu veya Kimya ve Biyoloji gibi bölümlerden eleman alınmakta idi. Ançak artık özel kuruluşlar kendi işyerlerinde 4 yıllık okul mezunlarına göre daha düşük ücretle çalıştırabilecekleri ve özellikle 2 yıllık Tıbbi Laboratuvar eğitimi gören kişileri tercih etmektedirler. Tıbbi Laboratuvar bölümünden mezun olanların büyük bir yüzdesinin bu alanda iş bulmaları da bu durumu teyit etmektedir. Bu nedenle bu bölümün ve mezunlarının gelecekte daha değerli olması beklenmektedir.