İlk ve Acil Yardım

ağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kapsamında 29/03/2012 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurul kararı ile 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca İlk ve Acil Yardım programın açılmasına karar verilmiştir.

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

PROGRAM HAKKINDA KISA BİLGİ: Paramedik, Acil Sağlık Hizmetleri’nde, yaşam zincirinin anahtarı olarak tanımlanan ve hastane öncesi acil bakımın önemli bir parçasını oluşturan; genellikle kritik durumdaki hastaya ya da yaralıya ilk anda müdahale eden bilgi ile donatılmış, her türlü olay karşısında ne yapacağını bilen, etik kurallara göre hareket eden profesyoneldir.

AMACI: Bu programın amacı, sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık hizmeti veren birimlerinde görev yapacak nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

EĞİTİM SÜRESİ: 2 yıl

DİPLOMA TÜRÜ: Önlisans

ÖĞRENCİ SAYISI: 90 (1. ve 2. sınıf)

ÖĞRETİM TÜRÜ: Normal Öğretim

DERSLİK SAYISI: 2

LABORATUAR SAYISI: 1

ÖĞRENCİLERDE ARANAN NİTELİKLER FİZİKSEL ÖZELLİKLER: Bu programa alınacak öğrencilerin, tam teşekküllü resmi bir hastaneden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; kurtarma, taşıma işlerinde yeterli vücut yapısı ve gücüne sahip olmaları; öğretim programı gereği ikinci sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması nedeniyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları gerekir. Bu programa kayıt olacak öğrenciler uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadır.

Aşağıda ki, kriterler ÖSYM Başvuru Kılavuzunda yayınlanmıştır.

Bk.6. :“Bu programa alınacak öğrencilerin, tam teşekküllü bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; kurtarma, taşıma işlerinde yeterli vücut yapısı ve gücüne sahip olmaları; öğretim programı gereği ikinci sınıfta araç kullanmaların zorunlu olması nedeniyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir.”
Bk. 38. :“ Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.”
Bk.274. :“Bu programa alınacak erkek öğrencilerin 1,65’ metreden, kız öğrencilerin ise 1,60’ metreden kısa olmamaları, boy uzunluğunun cm olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekiple çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.”

YÜKSEKOKULDA EĞİTİM SIRASINDA YAPILAN STAJ UYGULAMALARI VE SÜRESİ: İlk ve Acil Yardım programının I. Sınıf yaz döneminde 30 iş günü staj uygulaması yapılmaktadır.

PROGRAMI BİTİRENLERİN UNVANI ve ÇALIŞMA ALANLARI: Bu program mezunları Sağlık Teknikeri ünvanı almaktadır. Mezunlar, Kamu ve özel kuruluşların acil yardım birimlerinde, Acil sağlık hizmeti merkez idare birimlerinde, Acil yardım istasyonları, Acil yardım, hasta nakil ve özel donanımlı ambulans servislerinde, Acil yardım kontrol ve komuta merkezlerinde görev yapabilirler.

İŞ İMKANLARI : KPSS sınavını kazanmış olmak ve atanmak şartı ile bu sektördeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Sağlık Teknikeri olarak çalışabilirler.

MESLEĞİN GELECEĞİ: Öğrencilerimiz Yüksekokulumuzda başarılı olduktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin açmış olduğu Dikey geçiş sınavına girip başarılı olduğu taktirde, Lisans eğitimi yapmaya hak kazanırlar. Gelişen teknolojiyle beraber sağlık kuruluşları kalifiye elemanlara ihtiyaç duyduklarından üniversite mezunlarını tercih etmeye başlamakta ve gelecekte daha da önemli olması beklenmektedir.