Çocuk Gelişimi

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

 

Program Hakkında; Çocuk Gelişimi Programı’nın amacı, normal gelişim gösteren çocukların yanı sıra, özel eğitime gereksinim duyan, korunmaya muhtaç ve hasta çocukların erken yaşlardan itibaren her alandaki gelişimlerini (bilişsel, dil, motor, sosyal-duygusal alanlar ve özbakım becerileri) izleyip, eğitimlerini üstlenebilecek, çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış meslek elemanları yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda hem kuramsal, hem de uygulamalı bir eğitim programı çerçevesinde çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet götürecek ‘’Çocuk Gelişimi Elemanları’’yetiştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.
Eğitim Süresi: 2 yıl

Diploma türü: Önlisans

Öğrenci Sayısı: 180 (1. ve 2. sınıflar)

Öğretim Türü: Normal Öğretim ve İkinci Öğretim

Derslik Sayısı: 2

Uygulama Sınıfı: 1

Kabul ve Kayıt Şartları: 
Çocuk Gelişimi Programı’na; öncelikli olarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Ortaöğretim Başarı Puanı (OÖP) ile Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içerisinde yer alan bölümlerden sınavsız geçişi tercih eden öğrenciler yerleştirilmektedir. METEB dışında, YGS-4 puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.

Sınavsız geçiş ve eğitim koşulları: 
Çocuk Gelişimi Programı’na Meslek Liselerinin aşağıda belirtilen bölümlerinden mezun olan öğrenciler Ortaöğretim Başarı Puanları esas alınarak sınavsız olarak girilebilmektedir.

* Çocuk Gelişimi

* Çocuk Gelişimi ve Bakımı

* Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Verilen Derece: 
Program, başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çocuk Gelişimi alanında (5. Seviye) Ön Lisans derecesine sahip olunur. Programdan mezun kişiler Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı unvanını alırlar.
YÜKSEKOKULDA EĞİTİM SIRASINDA YAPILAN STAJ UYGULAMA VE SÜRESİ:

Yüksekokulumuzun Çocuk Gelişimi Programı II. Sınıf güz ve bahar döneminde dönem içi Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında uygulama yapılmaktadır.
Çalışma Alanları: 
Bu programı başarılı bir şekilde tamamlayarak, program yeterliliklerini sağlayan öğrenciler “Çocuk Gelişimi Ön Lisans” derecesine sahip olurlar. Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programı’ndan mezun olan meslek elemanları aşağıdaki kurumlarda çalışabilirler.

* Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Anaokullarında, yönetici, öğretmen ve öğretmen yardımcısı olarak

* Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İlköğretim okulları bünyesinde yer alan Ana Sınıflarında yönetici, öğretmen ve öğretmen yardımcısı olarak

* Milli Eğitim Bakanlığı; Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nde, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, Talim Terbiye Genel Kurulu’nda

* Özel kreş ve anaokullarında yönetici, öğretmen ve öğretmen yardımcısı olarak

* Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, yönetici, öğretmen ve öğretmen yardımcısı olarak

* Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk yuvaları, Aile Danışma Merkezleri ve Yetiştirme yurtlarında

* Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Genel Müdürlüğü’ne bağlı merkezler ve hastanelerde,

* Çocuk hastaneleri ve hastane okullarında,

* Adalet Bakanlığı’na bağlı çocuk mahkemeleri ve eğitim evlerinde

* Ana-baba eğitimcisi olarak, özel danışmanlık şirketlerinde,

* Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda, Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde ve yataklı tedavi veren kurumlarda bakıcı anne olarak

* Çocuk Yayınevleri ve Çocuk Oyuncakları sektörlerinde tasarımcı olarak

* Eğitsel oyuncak üretiminde

* Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında

* Çocuklara yönelik çizgi filmlerin hazırlanmasında

* Radyo ve televizyonlarda yer alan çocuk ve gençlik programları ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde,

* Çocuk tiyatroları ve çocuk filmlerinde

* UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda

* Sivil Toplum Örgütlerinde

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri: 
* Çocuk Gelişimi (YO) YGS-5

* Görme Engelliler Öğretmenliği YGS-4

* İşitme Engelliler Öğretmenliği YGS-4

* Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5

* Özel Eğitim Öğretmenliği YGS-4

* Sosyal Hizmet (YO) YGS-5

* Üstün Zekalılar Öğretmenliği YGS-6

* Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4