5.1. Kamuoyu Paylaşımı

Birim, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşma yöntemi;

Yüksekokulumuz web sayfasının ana menüsünde yönetim süreçlerimiz ile ilgili alanlar yer almaktadır (http://w3.bilecik.edu.tr/saglikhizmetleri/).