4.1. Performans

Birimin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin etkililik düzeyi/performans ölçme ve değerlendirme yöntemi;

 

Akademik personelin ve birimlerin yıllık faaliyet raporları düzenli olarak alınmaktadır. Bu raporlardan yola çıkılarak araştrmacıların ve birimlerin akademik performans verileri ölçülerek değerlendirilmektedir.