Diploması hazır olan öğrenciler

Yaz okulu ve Tek ders sınavları sonrası mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin diplomaları hazırlanmış olup, üniversitemize gelerek teslim alabilirler.

Not: Diploma teslimleri şahsın kendine ya da noter onaylı vekaletname ile yetkilendirdiği kişiye yapılmaktadır.