1.3.4. Değerler

Üniversitemiz ’in vizyonu ve misyonunun altında yatan ilke ve inançlar doğrultusunda Birimimiz, alanındaki teorik ve uygulamalı konularda güncel bilgi birikimine sahip, bunun yanında toplumsal refahı ön planda tutabilen ve etik değerlere uygun değerlendirme yapabilen öğrenciler yetiştirmeyi değer olarak benimsemiş ve bu değerleri hedeflemiştir.