1.3.2. Misyon

İlk yardım, acil yardım ve taşıma hizmetlerini verebilen ve böylelikle sakatlık ve ölümlerin önemli bir bölümünü önleyebilen; acil müdahale gerektiren durumlarda ekip olarak hareket edebilen, gerektiğinde ise bireysel sorumluluk alıp, inisiyatif kullanarak hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteğini sağlayabilen; ulusal ve uluslararası ilgili bilimsel ve etik kuralları bilen ve uygulayan; alanındaki yeniliklerin takipçisi sağlık teknikeri yetiştirmektir.