1.3.1. Stratejik Plan

Yüksekokulu’muzun 2017-2021 yılı stratejik planı mevcuttur (KIDR/1/1.3.1/04).