4.3.3. Olanaklar ve Destekler

Programımızda;  akademik  kadrosunun  araştırma  yetkinliğini  geliştirmesi  için  Bilecik  Şeyh Edebali  Üniversitesi  Bilimsel  Araştırma  Projeleri  Hazırlama  Değerlendirme  ve  Uygulama Yönergesi (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/58958), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel  Sanatsal  Etkinliklere  Katlımı  Destekleme  Yönergesi (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139898),  Bilimsel  Yayınları  Teşvik  Yönergesi (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/63152)  çıkartılmış  ve  bu  yönergeler  uyarınca olanaklar sağlanmaktadır.

4.3.3.1.  Fiziksel, Teknolojik ve Finansman

Teknolojik destek sağlama konusunda üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi (http://w3.bilecik.edu.tr/tto/) tarafından danışmanlık hizmeti verilmektedir.  Bölümümüz akademik personelinin Üniversitemiz teşvik yönergesi uyarınca, teşvikten desteklenme olanakları vardır.  Ayrıca araştırma alt yapısı bakım ve onarım, patent, faydalı model ve mülkiyet haklarına başvuru gibi destek imkanları mevcuttur.  Tüm akademik personele bilimsel araştırma projeleri için maddi desteği ve bilimsel etkinliklere katılım desteği sağlanmaktadır.

4.3.3.2.  Laboratuvarlar

Kurumumuz bünyesinde, tüm akademik personelinin kullanımına açık, oldukça kapsamlı ve programımız akademik personelinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek cihazları bünyesinde barındıran Merkezi Araştırma Laboratuvarı (MARAL) (http://w3.bilecik.edu.tr/barum/iletisim/)bulunmaktadır.

4.3.3.3.  Projeler

Programımız akademik personelinin, görev almış olduğu proje bulunmamaktadır.

4.3.3.4.  Etik Kural Destekleri

Birimimiz bünyesinde etik kurul desteği bulunmamaktadır.

4.3.3.5.  Ölçme-Değerlendirme

Birimimizde destek ve imkânların yeterliliği ve etkililiği ölçme ve sonuçlarını değerlendirme yöntemi bulunmamaktadır.