4.3.1. Yetkinlikler

Program bünyesindeki öğretim elemanlarının araştırma yetkinlikleri Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği (http://www.bilecik.edu.tr/AnaSayfa/DosyaGoster?Adres=%2FDosya%2FIcerik%2F6583%2FDosyaEki%2FEK-1%20%20Akademik%20Te%C5%9Fvik%20%C3%96dene%C4%9Fi%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf) ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/105513) ile tanımlanmaktadır. Her yıl düzenli olarak doldurulan “Öğretim Görevlisi Değerlendirme Formu” yla (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95773) ise, öğretim görevlilerinin performans göstergeleri takip edilmektedir.