1.1. İletişim Bilgileri

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

      İlk ve Acil Yardım

  • Öğr. Gör. Dr. Fatma TOPAL

      E-mail: fatma.topal@bilecik.edu.tr

      Tel: (0228) 214 1377

  • Öğr. Gör. Dilek GÜMÜŞ

      E-mail: dilek.gumus@bilecik.edu.tr

      Tel: (0228) 214 2165

Birim Kalite Kurulu

  • Doç. Dr. Ülküye Dudu GÜL (Başkan)

      E-mail: ulkuyedudu.gul@bilecik.edu.tr

      Tel: (0228) 214 1374

  • Dr. Öğr. Üyesi Sinem TUNÇER GURBANOV (Üye)

      E-mail: sinem.tuncer@bilecik.edu.tr

      Tel: (0228) 214 1766

  • Öğr. Gör. Selin İKİZ (Üye)

      E-mail: selin.ikiz@bilecik.edu.tr

      Tel: (0228) 214 1375

  • Öğr. Gör. Muhammet OKUR (Üye) –  Program Kalite Sorumlusu

      E-mail: muhammet.okur@bilecik.edu.tr

      Tel: (0228) 214 1773

  • Öğr. Gör. Dilek GÜMÜŞ (Üye) –  Program Kalite Sorumlusu

     E-mail: dilek.gumus@bilecik.edu.tr

     Tel: (0228) 214 2165

  • Öğr. Gör. Esra AYEŞ ASLAN (Üye) –  Program Kalite Sorumlusu

     E-mail: esra.aslan@bilecik.edu.tr

     Tel: (0228) 214 1960