1.2. Tarihsel Gelişimi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 25.01.2016 Tarih ve 2016-8562 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Sağlık Yönetimi Anabilim Dalına öğrenci almaya başlamıştır.