Yemek Bursu Hakkında Duyuru

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsüne kayıtlı öğrenciler için 1 kişilik yemek bursu kontenjanı ayrılmıştır. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerimiz başvuru formu ve istenen evraklar ile birlikte Sağlık Bilimleri Enstitü Sekreterliğine 07-11 Ekim 2019  tarihleri arasında şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- 1 Adet Fotoğraf

2- Aile Gelir Durumunu Gösteren Belge/Bordro

3- Nüfus Kayıt Örneği

4- Transkript

5- Engel durumu olan öğrenciler için sağlık raporu

6-Şehit ve gazi yakını olan öğrenciler için ilgili belge

7- Sosyal Güvenlik Kurumu Belgesi