Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Dikkatine!!!

Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar 23-24-25 Ocak 2019 tarihleri arasında kayıt için gerekli evraklar ile birlikte şahsen kayıt işlemleri B Blok 1.Kat Sağlık Bilimleri Enstitüsünde gerçekleştirilecektir.

Not: Ders kayıtları 04-08 Şubat 2019 tarihleri arasında danışmanlar ile beraber Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılacaktır.

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

 

  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  • Yeni tarihli askerlik durum belgesi,
  • Lisans diplomasının aslı veya onaylı fotokopisi,
  • Lisans mezuniyet not durum belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,
  • Altı adet 4,5 x 6 cm boyutlu vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır),
  • 10 TL posta pulu,
  • İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrenim ücretinin Ziraat Bankası Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kurumsal tahsilat hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.