Formlar

Araştırma Görevlileri Yeniden Atanma Formları

Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı Değerlendirme Formu

Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Formu

Doçent Kadrosuna Atanma Formu

Enstitü Müdürlüklerine Müracaat Formu (Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı İçin)

Fakülte Dekanlıklarına Müracaat Formu (Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları İçin)

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

İlişik Kesme Formu

Jüri Üyeliği Ücret Talep Dilekçesi (Fakülte Dekanlıkları İçin)

Jüri Üyeliği Ücret Talep Dilekçesi (Meslek Yüksekokulları İçin)

Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine Müracaat Formu (Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı İçin)

Okutman (Yabancı Dil Okutmanı Hariç) Giriş Sinavi Degerlendirme Formu

Okutman (Yabancı Dil Okutmanı Hariç) Ön Degerlendirme Formu

Öğretim Görevlisi Giriş Sınavı Degerlendirme Formu

Öğretim Görevlisi Görev Süresi Değerlendirme Formu

Öğretim Görevlisi Ön Degerlendirme Formu

Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Formu

Öğretim Üyesi Başvuru Formu

ÖYP Kapsamındaki Yabancı Dil Eğitimine Katılacak Araştırma Görevlilerince Düzenlenen Taahütname ve Kefalet Senedi

Personel Bilgi Formu

Personel Nakil Bildirim Formu

Profesör Kadrosuna Atanma Formu

Rektörlük Kadrolarına Müracaat Formu (Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı İçin)

Uzman Giriş Sınavı Degerlendirme Formu

Uzman Giriş Sınavı Ön Değerlendirme Formu

Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınavlarında Görev Alacak Profesörler İçin Bilgi Derleme Formu

Yabancı Dil Giriş Sınavı Değerlendirme Formu

Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma Formu

Yüksekokul Müdürlüklerine Müracaat Formu (Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları İçin)