Formlar

Kaysis Belge No                                                                                  FORMLAR
DFR-180 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU PDF EXCEL
DFR-181 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU PDF EXCEL
DFR-182 BABALIK İZNİ TALEP FORMU PDF WORD
DFR-183 ÇALIŞMA BELGESİ TALEP FORMU PDF WORD
DFR-184 EVLİLİK BİLDİRİMİ DİLEKÇESİ FORMU PDF WORD
DFR-185 EVLİLİK İZNİ TALEP FORMU PDF WORD
DFR-204 FORM-1 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN YENİDEN ATAMA RAPORU FORMU (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR) PDF EXCEL
DFR-204 FORM-2/A ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖREV SÜRESİ DEĞERLENDİRME FORMU (DANIŞMAN TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR) PDF EXCEL
DFR-204 FORM-2/B ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖREV SÜRESİ DEĞERLENDİRME FORMU (DERS SORUMLUSU TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR) PDF EXCEL
DFR-204 FORM-2/C ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖREV SÜRESİ DEĞERLENDİRME FORMU (BÖLÜM BAŞKANI TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR) PDF EXCEL
DFR-186 HİZMET BELGESİ TALEP FORMU PDF WORD
DFR-187 HİZMET PASAPORTU TALEP FORMU PDF WORD 
DFR-188 HİZMET VE ÇALIŞMA BELGESİ TALEP FORMU PDF WORD
DFR-189 HUSUSİ PASAPORT TALEP FORMU PDF WORD
DFR-191 JÜRİ ÜYELİĞİ ÜCRET TALEP FORMU PDF WORD
DFR-190 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU PDF EXCEL
DFR-192 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU PDF EXCEL
DFR-194 ÖĞRETİM ELEMANI MÜRACAAT FORMU PDF WORD
DFR-193 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV SÜRESİ DEĞERLENDİRME FORMU PDF WORD 
DFR-195 ÖĞRETİM ÜYESİ MÜRACAAT FORMU PDF WORD
DFR-196 PERSONEL BİLGİ FORMU PDF WORD 
DFR-197 PERSONEL KİMLİK KARTI TALEP FORMU PDF EXCEL
DFR-198 UZMAN GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU PDF EXCEL 
DFR-199 UZMAN ÖN DEĞERLENDİRME FORMU PDF EXCEL 
DFR-200 YABANCI DİL OKUTMANI GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU PDF EXCEL 
DFR-201 YABANCI DİL OKUTMANI ÖN DEĞERLENDİRME FORMU PDF EXCEL 
DFR-202 YÜKSEKOKUL ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU PDF EXCEL
 DFR-203 YÜKSEKOKUL ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU PDF EXCEL
 DFR-220 MUVAFAKAT TALEP FORMU PDF WORD
 DFR-087 İSTİFA / YER DEĞİŞTİRME (NAKİL) / EMEKLİLİK NEDENİYLE GÖREVDEN AYRILAN PERSONELE AİT İLİŞİK KESME FORMU PDF EXCEL