5.5.3. Liderlik Ölçümleri

Birim yöneticileri için liderlik özellikleri ölçme, izleme ve yetkinlik geliştirme uygulamaları;

Birimimizde liderlik özellikleri ölçülmesine ve izlenmesine dair herhangi bir uygulama bulunmamakla beraber, Liderlik özellikleri ölçülmesine ve izlenmesine dair herhangi bir uygulama bulunmamaktadır.