5.5.4. Şeffaflık Politikaları

Birimin hesap verebilirlik ve şeffaflık konusunda izlediği politika ve uygulamalar;

Üniversitemiz yönetimi; her türlü çalışma ve faaliyet alanında, mevzuatlarında belirtilen denetimlere tabi olmakla beraber, yine mevzuat gereği periyodik olarak kamuoyuna açıkladığı plan, program ve uygulama sonuçlarıyla şeffaf bir yapıya sahiptir. Üniversitemizdeki kararlar, uygulamalar ve çalışmalar stratejik plan, faaliyet raporları, performans göstergeleri ile raporlanmakta ve web sayfaları ile kamuoyuyla paylaşılmaktadır.