5.5.5. Kamuoyu Paylaşımı

Birim, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşma yöntemi;

Birimimiz tarafından yapılan her türlü faaliyet, ana web sayfası ve birimimizin web sayfasında duyurulmaktadır. Bu kapsamda gerek eğitim, gerekse etkinliklere ilişkin bilgiler düzenli bir şekilde yayımlanmakta ve Üniversitemiz personeline ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.