5.5.1. Etkinlik Paylaşımı

Birim, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşma yöntemi;

Birim, yönetim ve idari kadroların verimliliğini ölçüp değerlendirebilen ve hesap verebilirliklerini sağlayan yaklaşımlara sahip olmalıdır. Birim, eğitim-öğretim programlarını ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri hakkındaki bilgileri açık, doğru, güncel ve kolay ulaşılabilir şekilde üniversite anaweb sayfası ve birim web sayfasında yayımlayarak kamuoyunu bilgilendirmektedir. Kalite ve iç kontrol çalışmaları kapsamında, iç ve dış değerlendirmeler sonucunda tespit edilen eksiklikler giderilerek yönetim ve idari sistemin etkinliği sağlanmaktadır.