5.4.2. Tedarik Güvencesi

Birim dışından alınan hizmetlerin uygunluk, kalite sağlama ve sürekliliğini güvence altına alma yöntemi;

Kurum dışından alınan hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği Rektörlük tarafından ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında tedarik edilmektedir, yüklenicilerle idare arasında imzalanan “Sözleşmeler” ve bu sözleşmelerin ekleri olan “Şartnameler”le sağlanmaktadır. Hizmetlerin kalitesi şartname ve sözleşme hükümlerince güvence altına alınmakta ve alanında uzman kişilerden oluşturulan kontrol teşkilatlarıyla takibi düzenli olarak sağlanmaktadır.