2.3.6. D.P. Bilgilendirme

Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda dış paydaşların bilgilendirme yöntemi;

Üniversitemizdeki karar ve uygulamalar konusunda paydaşlar resmi yazışmalar, kurum internet sitesinde eklenen duyuru ve haberler ve e-posta duyuru sistemi ile bilgilendirilmektedir. Ayrıca yüz yüze görüşmeler ile bilgilendirme yapılmaktadır.