5.3.2. Performans Göstergeleri

Birimin izlemesi gereken anahtar performans gösterge değerleri toplama ve paylaşma yöntemi;

Birimimizde, Personel Bilgi Sistemi kullanılmakta olup, birimimizin erişim yetkisi bulunan Personel Veri Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Üniversite Birim Web Sitesi İçerik Yönetim Sistemi vb. gibi sistemlere erişim sağlanmaktadır. Bu sistemlerde yapılan işlemlere kullanıcı bazlı veri sağlanabilmektedir. Aynı zamanda stratejik plan, yıllık faaliyet raporları ve performans göstergeleri ile veriler raporlanmaktadır.

Yukarıdaki sistemler ile toplanan raporlar sonucunda veriler resmi yazı ve web sayfa aracılığı  ile paylaşılmaktadır.

5.3.2.1. Desteklemeler

Bilgi Yönetim Sistemi’nin Birimi destekleme yöntemi;

Birim performans gösterge ve değerleri gibi bilgi ve veriler EBYS, e-posta ve duyuru sistemleri ile toplamakta ve paylaşılmaktadır.