2.3.1. Paydaş Analizi

Birimde paydaş analizi yapılma, birimin paydaşları arasındaki önceliklendirme belirleme yöntemleri ve öncelikli paydaşlar;

Kurumumuzun eğitim kurumu olmasından dolayı birimimizin öncelikli iç paydaşları öğrenciler, akademik ve idari personeldir.